Delegacja Komunistycznej Partii Polski podsumowuje wizytę w Chinach

[Peking Review, Numer 47, 21 listopad 1969 ]

Delegacja Komunistycznej Partii Polski, która przybyła do Pekinu wziąć udział w uroczystościach z okazji dwudziestolecia Chińskiej Republiki Ludowej na zaproszenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin niedawno opuściła Chiny.

Nasz wielki przewodniczący Mao i jego bliski towarzysz broni wiceprzewodniczący Lin Piao ugościli członków delegacji w Bramie Niebiańskiego Spokoju wieczorem 3 października i zrobili razem zdjęcie z delegacją. Byli tam towarzysz Dżu Enlai, towarzysz Czen Boda i towarzysz Kang Szeng, członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh.

Podczas wizyty delegacji KPP, tow. Dżu Enlai i tow. Kang Szeng urządzili bankiet na jej cześć i rozmawiali z delegacją. Rozmowy przebiegały w ogromnie serdecznej i przyjacielskiej atmosferze przesiąkniętej rewolucyjnymi uczuciami i proletariackim internacjonalizmem.

Delegacja odwiedziła Pekin, Tiencin, Yenan oraz inne miejsca i była witana przez członków lokalnych komitetów, członków Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i rewolucyjne masy.

Izrael: Jaka jest natura jego społeczeństwa i Państwa?

Zrozumienie świata wymaga narzędzi dostarczanych przez materializm dialektyczny. Bez tego dochodzimy do idealizmu. Jeśli weźmiemy na przykład Eugena Dühringa, którego krytykował Friedrich Engels w dziele znanym pod nazwą „Anty-Dühringowi”,np. możemy zauważyć, że po tym, jak [Dühring] przeciwstawił się marksizmowi, rozwinął nową idealistyczna koncepcja socjalizmu.


Ponieważ potrzebny był wymiar antykapitalistyczny, Dühring sformułował nowoczesną antysemicką „społeczną” rasową teorię, w której „Żydzi” stanowiliby pasożytniczy lud, który zostałby eksterminowany, ponieważ nawet zabranie ich do getta nie wystarczyłoby, ponieważ że Żydzi, zgodnie z tą rasistowską koncepcją, będą „koczownikami” lub że nawet wykorzystają swoje nowe terytorium do podboju świata.

Ogromne znaczenie faktu, że Eugene Dühring sformułował podstawę tego, co później będzie historycznie „narodowym socjalizmem” – kolaboracja klasowa z uwzględnieniem faktu, że tylko Żydzi byli „klasą” wyzyskującą – nigdy nie była studiowana do tej pory. To bardzo zła rzecz i widzimy tutaj, jak „narodowy socjalizm” narodził się bezpośrednio w konfrontacji z materializmem dialektycznym.

„Narodowy socjalizm” nie jest niemiecką „deformacją”, ale radykalną kontrrewolucyjną reakcją na dialektyczny materializm potwierdzający dialektykę natury i wzywający do rozwiązania sprzeczności między pracą fizyczną i intelektualną oraz między miastami i wsiami.

Oczywiście odgrywa to kluczową rolę w zrozumieniu natury społeczeństwa i państwa izraelskiego. Bez materializmu dialektycznego zwycięża idealizm. Dla niektórych Izrael jest „jedynym demokratycznym państwem na Bliskim Wschodzie”, dla innych jest tylko „bytem syjonistycznym”. Jeszcze inni mówią o „izraelskim imperializmie”, a w każdym razie łatwo możemy znaleźć antysemickie poglądy, widząc Izrael jako manipulujący innymi reżimami na świecie, kontrolujący Stany Zjednoczone, praktykujący ludobójstwa „jak naziści ”itd.


Wszystko to jest zasadniczo takie samo, jak stanowisko Eugena Dühringa, widzącego „Żydów”, a tutaj Izraela, jako nieludzkiego, tworzącego specjalną kategorię itp. Ale zgodnie z materializmem dialektycznym, nie ma „specjalnej kategorii”. Ideologie islamistyczne, faszystowskie chrześcijańskie, żydowskie nacjonalistyczne oraz antysemityzm mogą stać się histeryczne i irracjonalne w związku z tym problemem ze względu na jego „specjalny” charakter. To nie jest pozycja materializmu.

Czym więc jest Izrael według materializmu dialektycznego? W rzeczywistości istnieją tylko dwa rozwiązania: albo Izrael jest państwem imperialistycznym, albo krajem półkolonialnym półfeudalnym.

Fakty mówią same za siebie. Syjonistyczna ideologia nie narodziła się jako ideologia religijna, ale bardzo wcześnie wykorzystała religię, aby legitymizować kolonizację Palestyny, a następnie ekspansję państwa i prymat Żydów w obliczu dużej mniejszości arabskiej mieszkającej w kraju. Aspekt religijny wzrósł coraz bardziej, z silnymi tendencjami teokratycznymi, a także z irracjonalną ultra-nacjonalistyczną hegemonią.

To wcale nie jest demokratyczne, i to jest logiczne, ponieważ historycznie nowe państwo Izrael, urodzone w 1948 r., nie miało burżuazji, która dokonała demokratycznej rewolucji. W rzeczywistości burżuazja od samego początku przybrała postać biurokratyczną: państwo nie zostało uformowane od dołu przez imigrantów, ale bezpośrednio przez organizacje biurokratyczne, takie jak związek zawodowy Histadrut[ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל], Agencja Żydowska itd.
Organizacje te były bezpośrednio wspierane przez imperializm Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, to Niemcy Zachodnie, następnie zależne od imperializmu Stanów Zjednoczonych, dostarczały pieniądze w latach 1952–1966, stanowiąc nawet 87,5% całkowitych dochodów Izraela w 1956 r. Następnie to amerykański imperializm wsparł finansowo państwo izraelskie kwotą 233 miliardów dolarów od 1948 roku.

Stany Zjednoczone nadal co roku przekazują 3 miliardy dolarów na pomoc wojskową (74% do wydania przy Stanach Zjednoczonych).

Tak więc Izrael został uniesiony przez imperializm Stanów Zjednoczonych i logicznie jego gospodarka jest zależna od kapitału zagranicznego. Istnieją ogromne banki inwestycyjne, takie jak Sequoia, Benchmark Capital, Credit Swiss-First Boston itp., Ale są też fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe, takie jak CalPERS, US Teacher’s Union, AIG , AON, Marsh & McLennan itp.

Izrael gości 300 zagranicznych firm, w tym Intel, Cisco, Hewlett-Packard, Motorola, Texas Instruments, Siemens, IBM itp., Ponieważ kapitał wysokiego ryzyka odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Z 58 milionów USD w 1991 roku wzrosło do 3,3 miliarda USD w 2000 roku, głównie w dziedzinie zaawansowanych technologii: Izrael posiadał wtedy 70% globalnego kapitału wysokiego ryzyka w sektorze zaawansowanych technologii i miał pierwsze miejsce w wydatkach na badania i rozwój w procentach PKB.

Izraelska gospodarka jest wyraźnie zależna od państw imperialistycznych. Widzimy, że wraz z kryzysem kapitał podwyższonego ryzyka zmienił się: w sektorze zaawansowanych technologii zwiększył się z 1,26 miliarda dolarów w 2010 r. do 2,14 miliarda w 2011 r., zanim spadł do 607 milionów USD w 2012 roku.

Właśnie dlatego istnieje centralny uniwersytet, taki jak „Technion” w Hajfie, założony w 1912 roku, i ma znaczną liczbe inżynierów: 140 na 10 000 pracowników (88 w Japonii, 85 w Stanach Zjednoczonych, 60 w Niemczech). Państwo izraelskie marzy o sobie jako „Silicon wadi” (wadi po arabsku oznacza „dolinę”), odnosząc się do Silicon Valley w Kalifornii.

Należy pamiętać, że w latach 90. 750 000 naukowców, inżynierów i lekarzy z byłego Związku Radzieckiego wyemigrowało do Izraela; jeśli porównamy liczbę publikacji naukowych na milion mieszkańców, społeczeństwo izraelskie i państwo zajmują czwartą pozycję.

Społeczeństwo i Państwo izraelski to zaawansowane technicznie laboratorium w kształcie półkolonialnego półfeudalnego kraju. To nie jest imperializm. Ale to ekspansywność. Jest to półkolonialny, półkolonialny kraj typu ekspansjonistycznego, jak opisał w Afganistanie Akram Yari, w Bangladeszu Siraj Sikder, w Turcji Ibrahim Kaypakkaya.

Ten ekspansjonizm, którego podstawą jest rdzeń syjonizmu, ponieważ sama obecność w Palestynie jest kolonialna, wzmocnił feudalny wymiar wraz z represjami i dominacją Arabów Palestyny.

Właśnie dlatego społeczeństwo izraelskie i państwo są w swej istocie bardzo słabe: zależą z jednej strony od pomocy i inwestycji zagranicznych – przy 20% populacji  żyje poniżej granicy ubóstwa – ,ucisk feudalny kolonizacji wobec, z drugiej strony, logicznego oporu.
Rewolucja demokratyczna jest nieunikniona i widzimy tutaj, że wymiar anty feudalny stawia Palestyński Ruch Narodowy w centralnej roli.

Takie jest znaczenie rewolucji demokratycznej, tłumiącej nacjonalistyczny narodowy charakter państwa Izrael i dającej początek państwu i społeczeństwu Nowej Demokracji w Palestynie.

[30 lipca 2014r.]

Walczące Komórki Komunistyczne – Niszczymy siedzibę pracodawców, 1 maja 1985 r

Walczące Komórki Komunistyczne
Niszczymy siedzibę pracodawców, 1 maja 1985 r
Pozdrowienia dla pracowników, pracowniczek, towarzyszy

Pracownicy, Pracownice, Towarzysze,

Walczące Komórki Komunistyczne pozdrawiają was w tego Pierwszego Maja.1 maja tego roku jest pod znakiem walki. W całym krajupracownicy strajkują przeciwko zwolnieniom, zamknięciom lub restrukturyzacjom

Towarzysze, dziś rano Walczące Komórki Komunistyczne zaatakowały i zniszczyłylegowisko wyzyskiwaczy: zaatakowaliśmy i zniszczyliśmy siedzibę FederacjiFirmy z Belgii, w Brukseli.


Szefowie i ich służacy rządowi Martensa 5 [rząd belgii od 17 grudnia 1981 do 28 listopada 1985] rozumieją, że wiatr rewolucyjny powstaje i nie mogą go powstrzymać. To nadzieja rewolucji, która wieje od fabryk, biur, by zmieść nieszczęście codziennego życia!


Wszyscy robotnicy, zjednoczeni, nie chcą już nieszczęścia i odmawiająwojne, którą przygotowuje dla nas NATO.

Wykorzystywanie naszej pracy przez rekiny burżuazji trwa zbyt długo!Zjednoczmy się w całym kraju, mężczyźni i kobiety, Belgowie i imigranci, nasz sztandar jest ten sam: jest sztandarem wyzyskiwanych, sztandarem proletariatu, jest sztandarem ludów!
Jesteśmy partią rewolucji społecznej, weźmy Czerwoną Flagę ruchurobotniku, Czerwoną Flagę naszej walki, oderwijmy ją z rąk tych, którzyzdradzają i unieśmy wysoko ją do zwycięstwa!

Walczmy o rewolucję społeczną, o przyszłość ludzkości, o komunizm,cała władza dla robotników!
Towarzysze, Walczące Komórki Komunistyczne są po waszej stronie. Przemocrewolucyjna jest bronią uciśnionych, jest bronią świadomości klasy robotniczej, organizujmy się i uderzajmy nieustannie!


Zbudujmy Organizację Walczącą Proletariuszy, kierowaną przez marksizm-leninizm!


Niech żyją 1 maja robotników i robotniczek z całego świata!


Walczące Komórki Komunistyczne,
dla budowy Organizacji Walczącej Proletariuszy

Stalin – Do leninowskiego komsomołu

Pozdrowienie w dniu dziesięciolecia WLKSM Cześć Leninowskiemu Komsomołowi w dniu jego dziesięciolecia!

Leninowski Komsomoł był i jest w dalszym ciągu młodą rezerwą naszej rewolucji. Dziesiątki i setki tysięcy najlepszych przedstawiciele młodego pokolenia robotników i chłopów wychowały się w szeregach Komsomołu, zdobyły hart rewolucyjny i włączyły się do szeregów naszej partii, naszych Rad, naszych związków zawodowych, naszej Armii Czerwonej, naszej Floty Czerwonej, naszej spółdzielczości, naszych organizacji kulturalnych — aby zluzować starą gwardię bolszewików.

Komsomoł wywiązywał się z tego trudnego zadania dlatego, że prowadził swą pracę pod kierownictwem partii, że umiał w swej działalności łączyć naukę w ogóle, naukę leninowską w szczególności, z codzienną pracą praktyczną, że umiał wychowywać młode pokolenie robotników i robotnic, chłopów i chłopek w duchu internacjonalizmu, że umiał znaleźć język wspólny dla starych i młodych leninowców, starej i młodej gwardii, że umiał całą swą pracę podporządkować interesom dyktatury proletariatu i zwycięstwa budownictwa socjalistycznego.

Tylko dlatego Komsomoł potrafił wysoko dzierżyć sztandar Lenina.

Miejmy nadzieję, że Komsomoł potrafi również w przyszłości spełnić swój obowiązek wobec naszego i międzynarodowego proletariatu.

Dwumilionowej rezerwie naszej partii, Leninowskiemu Komsomołowi — cześć!

Niech żyje ród komsomolski!

J Stalin

,, Prawda ” nr 252
23 października 1928r.

Belgijscy faszyści w Krakowie – Polska jako latarnia faszyzmu w Europie

[Version Française du document]

Jest to coś, co zauważył każdy obserwator: w kontekście ogólnego kryzysu kapitalizmu obserwujemy rozwój i wzmocnienie wielu skrajnie prawicowych grup i partii w Europie i na całym świecie. Potwierdza to ważny postęp wyborczy AfD we wschodnich Niemczech w tę niedzielę (w landach Saksonii i Brandenburgii).

Jest to szczególnie rzeczywiste w przypadku Polski gdzie presja kulturowa skrajnej prawicy przeszła przykry etap, podczas gdy w Belgii – przynajmniej w przypadku północnej części kraju – Flandrii – partie nacjonalistyczne “umiarkowane ”, takie jak Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), (Nowy Flamandzki Sojusz) i„ radykalne ”, takie jak Vlaams Belang (Flamandzki interes) – skrajniej prawicy oba! – razem zdobyły 40% w ostatnich wyborach federalnych.

Jeśli dzisiaj Vlaams Belang przedstawia się nam jako struktura, która uległa demokratyzacji, jest to jednak bezpośredni spadkobierca partii Vlaams Blok, która sama się rozwiązała w 2004 r. Po wyroku Sądu Kasacyjnego w sprawie potępiając za „stałe podżeganie do segregacji i rasizmu”.

Vlaams Blok, utworzony w 1977 r. W ramach programu propagującego w szczególności niezależność Flandrii i amnestię dla flamandzkich kolaborantów nazistowskiej okupacji Belgii, stał się znany pod hasłem „Eigen Volk Eerst” (Nasz lud najpierw), a także jego „Program[u] 70 punktów” z pełnym tytułem „Imigracja: rozwiązania. 70 propozycji rozwiązania problemu obcokrajowców ”; przemoc jego aktywistów wobec obcokrajowców i lewicowych aktywistów była wówczas także wiadomością w Belgii.

Twierdząc, że był dyskryminowany decyzją sądu uznaną za niesprawiedliwą, kierownictwo Vlaams Blok postanowiło urodzić Vlaamsa Belanga.

Dries Van Langenhove z bronią

Z wyglądu, Vlaams Belang zmienił się. Ale ta zmiana tożsamości politycznej odbywa się tylko na pozór bazy faszystowsko-nazistowskiej, która się nie zmieniła. Dlatego w ostatnich wyborach parlamentarnych Vlaams Belang powitał na swoich listach założyciela ruchu Schilda & Vriendena (Tarcza i Znajomi) Dries Van Langenhove.
We wrześniu 2018 roku Van Langenhove i Schild & Vrienden byli w centrum reportażu nadanego przez flamandzką telewizję publiczną VRT, który dosłownie eksplodował gładki wizerunek młodych miłych ludzi pod każdym względem, na który Schild & Vrienden wyglądał w masach do tego czasu.

Rzeczywiście okazało się, że Van Langenhove był gospodarzem tajnej grupy na Facebooku, w której transmitowano nieskrępowaną faszystowską myśl, rasistowską ideologię i antysemityzm, w tym pochwałe Adolfa Hitlera, „ w wolnych biegach ”. Zdjęcia Van Langenhove i innych pozujących z bronią palną z zapewnieniem, że za kilka lat ruch będzie kontrolował ulicę poprzez przemoc; wszystko to nie uniemożliwia Van Langenhoneowi zebrania 39 295 głosów preferencyjnych w wyborach w maju 2019 r. poprzez pojawienie się na listach Vlaams Belang, który „zmienił się” …

W tym roku w ramach „Szkoły letniej” młodzi ludzie z Vlaams Belang (Vlaams Belang Jongeren) udali się do Krakowa na zaproszenie swoich rodaków z Polski.

Wydarzenie to może wydawać się trywialne, ponieważ prawdą jest, że różne partie lub organizacje (w tym lewicowe) organizują obozy, wycieczki lub szkoły letnie poza swoim krajem. Liczy się tutaj fakt, że młodzi faszyści z Belgii przyjeżdżają do Polski.

Dlaczego Polska?

Polska jest postrzegana przez skrajną prawicę jako kraj czysty: większość Polaków jest Europejczykami, Rzymianokatolikami – 89% Polaków deklaruje się jako katolicy – i białymi. Największą mniejszością narodową w kraju, która nie jest „europejska” (skrajna prawica uważa że Amerykanie są postrzegani jako Europejczycy) to mniejszość żydowska, która reprezentuje 7 000 osób w całym kraju, a następnie wietnamska mniejszość narodowa która reprezentuje 4000 osób. Na populacji 30 milionów osób.
Nie staramy się kojarzyć z burżuazyjną statystyką, ale ilustruje to sposób, w jaki Polska jest postrzegana przez faszystów jako „etnicznie czysta”, podczas gdy jednocześnie dla burżuazji jest postrzegana jako kraj o wielkim znaczeniu geostrategicznym w Europie..

Polska skrajna prawica wygrała bitwę kulturalną, częściowo z powodu antysemickich rewizjonistów, takich jak Gomułka. Prezydent PRL od 1956 r. Do grudnia 1970 r. Ten ostatni widział wszędzie syjonistów. Jest odpowiedzialny za antysemicką czystkę z 1968 roku; według niego Żydzi w Polsce byli syjonistami bez niuansów.

W ostatnich latach Dzień Niepodległości Polski (11 listopada 1918 r.) jest okazją do spotkania faszystów z całej Europy; w ubiegłym roku włoscy faszyści z Forza Nuova przybyli do Warszawy na święto narodowe! Jeśli jednak skrajna prawica Polski nie jest jeszcze formalnie u władzy, jest bardzo obecna w instytucjach państwowych, zwłaszcza w wojsku i policji.

U władzy konserwatywne siły nacjonalistyczne wykorzystują skrajną prawice jako sojusznika i kilka miesięcy temu mianowali Adama Andruszkiewicza (byłego z Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego) wiceministrem spraw cyfrowych…

„Skauci” Vlaams Belang w pełni to zrozumieli, a ponadto odnoszą się do zwycięstwa kultury reakcyjnej w swoim letnim szkolnym transparencie. Oddział Młodzieży Vlaams Belang jest jego przyzwyczajona do memów; więc na wielu jego naklejkach znajdują się odniesienia do  memów Internetowych. Rzeczywiście, na banerze „krakau zomeruniversiteit 2019” [krakowski letni uniwersytet 2019] są dwie „Countryballs”, niejasno narysowane piłki, które mają reprezentować kraje; jeden reprezentuje Polske w stroju husara, a drugi Flandrie trzymający włócznię husarską.

Jesteśmy obecni w dynamice „remove kebab” (fraza używana przez nacjonalistów w Europie, aby powiedzieć „pozbądźmy się Arabów i Turków”), jest to synonim Defend Europe. Oczywiście wybór ten meme nie jest przypadkiem; jako husyci w historii Polski i zbiorowej wyobraźni, to ci elitarni żołnierze „bronili Europy przed barbarzyńcami osmańskimi” 24 września 1683 r. podczas bitwy pod Wiedniem pod dowództwem polskiego króla Jan III Sobieski.

Młodzież VB uprawia AirSoft przy Krakowie

To oczywiście nie wszystko, młodzież VB nie ograniczyła się do ugruntowania swojej obecności w polskim krajobrazie, grali również w AirSoft (praktykę naśladowania gry wojennej) na obrzeżach miasta Kraków, fotografowali się tam w miejscu położonym 80 km od obozu zagłady Auschwitz, uzbrojeni w broń (podróbka tutaj), noszący flamandzką flagę kolaboracji z nazistami. W ten sposób widziano młodego bojownika podnoszącego palec w górę tak jak pseudo-humorysta francuski Dieudonné z jego „wyżej jest słońce” które oznacza że ​​Holokaust jest kłamstwem.

Fakt, że stanowią pozornie uzbrojoną, musi również ostrzegać, ponieważ nastąpił skok; Faszyści z całej Europy przygotowują się do wzięcia broni, jak ukraincy naziści z Brygady Azow i prorosyjscy „nazbol”. Zmierzamy w kierunku nowych pogromów antysemickich; atak terorystyczny w Muzeum Żydowskim w Brukseli i antysemickie prowokacje przed Auschwitz to tylko początki tego, co czeka żydowskie i postępowe masy w Europie oraz indziej, wszystkie postępowe siły są w oczach skrajnej prawicy tylko „Żydokomuną”.

W obliczu tego konieczna jest prawdziwa popularna Akcja Antyfaszystowska w Polsce i w Belgii, podobnie jak prawdziwy Front Ludowy jest niezbędny, aby móc przeciwstawić się próbom śmierci społeczeństwa i demokratycznych opinii : aby walczyć przeciwko próbami całkowitego unicestwienia kultury!
Jeśli Polska upadnie, faszyści będą mieli swoją faszystowską Międzynarodówkę, co sie zmieża, ponieważ wydaje się że polscy faszyści nie znajdują się na pierwszej linii w kręgach nacjonalistycznych w Europie (jest towina Salvini, Orban i Marine Le Pen), odgrywają jednak bardzo centralną rolę, o czym świadczy 11 listopada pokazem siły europejskich i polskich faszystów każdego roku w tym kraju.

Ale tak nie będzie! W bitwie o triumf Światowej Republiki Socjalistycznej nasze dwa kraje ulegną wielkim wstrząsom, starciom między klasami, które będą się składać z wielkich buntów społecznych, prawdziwej bitwy politycznej, ideologicznej i kulturalnej!

Nie mamy wątpliwości, że zwycięstwo nad faszyzmem jest pewne!

Niech żyje klasa robotnicza, najbardziej rewolucyjna klasa w historii!

Niech żyje jej ideologia: materializm dialektyczny, dziś Marksizm-Leninizm-Maoizm!


Redakcje Naprzoda i  Centrum MLM[B]

Wrzesień 2019 r

Umieszczenie rewolucyjnej dyscypliny w centrum codziennego życia

Dyscyplina jest podstawowym elementem dla komunistów, którzy nawet w życiu prywatnym muszą zmaterializować swoje zerwanie ze starymi reakcyjnymi koncepcjami odziedziczonymi po kapitalizmie i w tym celu intensywnie praktykować krytykę i samokrytykę.

Komuniści muszą potrafić zmierzenia się z ucieleśnieniem nowego świata, który wygonia stary porządek burżuazji. I ten historyczny proces jest konkretyzowany przez partię niosącą ideologię awangardy, to znaczy we Francji PCMLM[KPMLM, była nazwa KPF(MLM)]

Projekt Manifestu komunistycznej partii marksistowsko-leninowsko-maoistycznej wyjaśnia, co następuje:

„Członek Partii uczestniczy w życiu Partii i nigdy nie przyjmuje postawy pasywnej; w codziennym stylu życia odpowiada moralności komunistycznej. Przynależność do Partii oznacza zdolność do samodzielnego przeprowadzenia rewolucji kulturalnej na swojej skali, odnowienia siebie, nigdy nie poddania się nostalgii lub wartości z przeszłości. Członkowie partii kształtują się na obraz Partii, a Partia kształtuje się w komunistycznej tożsamości swoich członków. “

We Francji, z powodu drobnomieszczańskiego szowinizmu, który gloryfikuje francuską sztukę życia, często przeciwstawia się rewolucyjnej dyscyplinie fantazjową postać „bon vivant”. Tak więc komuniści, którzy reprezentują bezkompromisowe zerwanie z kapitalizmem, są często dyskredytowani jako surowe osoby, które „nie wiedzą, jak zobaczyć dobrą stronę życia”.

Ale tak naprawdę drobnomieszczaństwo, pod przykrywką „bon vivant”, wyraża swoją gorycz w determinacji komunistów do obalenia systemu ucisku kapitalistycznego w porównaniu z ich własną niezdolnością do wyjścia od całkowitego poddania się porządkowi otoczenia.

W rzeczywistości, kiedy drobnomieszczanin mówi o swojej tak zwanej mentalności epikurejskiej, przestrzega jedynie zasad kształtujących wyzysk kapitalistyczny. Na przykład drobnomieszczanin „bon vivant” ma tendencję do fetyszowania swojej diety i stylu życia w oparciu o papierosy / joint / alkohol, zgodnie z popularnym powiedzeniem „musisz z czegoś umrzeć”.  Drobnomieszczanin uważa, że ​​„cieszy się życiem”, kiedy w rzeczywistości trzyma się dekadenckiego stylu życia, by przetrwać w kapitalistycznym piekle. Pozbawiony rewolucyjnej ideologii drobnomieszczanin jest ostatecznie zmuszony do wymyślenia buntowniczego wizerunku opartego wyłącznie na jego stylu życia.


Istnienie drobnomieszczanina „bon vivant”  jest całkowicie zdominowane przez potrzebę szukania schronienia w fetyszach, aby „trzymać się” i nie popaść w depresję. Ta fałszywa radość życia jest właściwie wyścigiem na odliczanie, aby dogonić minioną epokę i wyidealizowaną. Ponadto „bon vivant” twierdzi, że promuje towarzyskość, podczas gdy kieruje się indywidualną logiką zbudowaną przeciwko innym.


Dominująca ideologia wytwarza zatem w życiu codziennym prawdziwe karykatury francuskiego dresiarza [Beauf po francusku, stereotyp francuza często ze wsi który jest mizoginista], którzy mówią głośno, kochają „gaudriole”[czyli seks po polsku] (mocno brzmiąco patriarchalnie), zawsze mają rację i są zawsze gotowi do napaści na „tych, którzy nie korzystają z życia” tak bardzo jak oni, nazywając ich „smutnymi”. Ta fundamentalnie kontr-rewolucyjna logika może być tłumaczona indywidualnie chcąc „pozostać takim, jakim sie jest”, niczego nie zmieniać, poddać się mechanicznie tradycjom starożytnego świata.


W przeciwieństwie do tego, komuniści nie żyją w ciągłej frustracji, ale chęci codziennego postępu na drodze rewolucji. W przeciwieństwie do reakcyjnych ludzi “bon vivant”. Komunisci są zatem ci, którzy żyją naprawdę dobrze, obserwują i doceniają życie we wszystkich jego formach. Komuniści ucieleśniają nowe, nie poddają się dominującej ideologii, lecz kwestionują swoje środowisko, uprzedzenia i sposób życia, aby „aktywnie przekształcając świat”.

Filozofia marksistowska uważa, że najważniejszą rzeczą jest nie to, by zrozumiawszy prawidłowości obiektywnego świata móc wytłumaczyd świat, lecz to, by wykorzystad poznanie obiektywnych prawidłowości do aktywnego przeobrażenia świata. ” (Mao Tse Tung)

Komuniści studiują i są ciekawi wszystkiego, prowadzą badania, czerpią rewolucyjną energię z serca mas, twórców historii powszechnej.
Dyscyplina jest odpowiedzialnością w stosunku do swojej epoki, tej epoki, która jest naszą epoką, naszą epoką która jest tą rewolucji. Marksizm-leninizm-maoizm jest niewzruszoną ideologiczną bazą do radzenia sobie z reakcyjnymi ofensywami życia codziennego, takimi jak promocja postaci „bon vivant”, która towarzyszy narastaniu faszyzmu w miarę dekompozycji kapitalizmu.

Gra GTA 5: faszystowska rozrywka w trybie „Thug life”

Gra GTA 5 została wydana niedawno i zarobiła już miliard dolarów w ciągu trzech dni, w tym 800 milionów pierwszego dnia. W samej Francji w ciągu tygodnia gra sprzedała się w 1,1 miliona egzemplarzy. Jest to najnowsza część gry, która ewoluowała, zawsze najlepsza w formie, a najgorsza w treści.

Ten straszny sukces niemal wyłącznie wśród męskiej części młodzieży i osób które mają do 30 lat tłumaczy się jakością graficzną pełnego zanurzenia w życiu kogoś innego, aby uwolnić najgorsze zachowania społeczno-«darwinistyczne» typu patriarchalnego.

Gra polega na tym, że można zdobywać pieniądze przez rabunki, uciekać się do bicia ludzi, a nawet ich torturować, zabijać przy użyciu wszelkiego rodzaju karabinów maszynowych, chodzić do klubu striptiz, jeździć dużymi samochodami…

Wszystko to równocześnie z przyjęciem burżuazyjnych praktyk, takich jak golf, inwestowanie w nieruchomości i giełdę!

Jest to marzenie USAńskiego gangstera w jego fikcyjnej wersji, zasada «Get rich or die tryin» («wzbogać się lub umrzyj próbując») lub zasada «Thug Life».

Życie bandyty (Thug Life) to koncepcja opracowana przez rapera Tupaca Shakura – jego ojciec był w więzieniu za przynależność do Czarnych Panter, a jego matką chrzestną jest Assata Shakur, postać Black Liberation Army.

To mają być zasady przejmowane przez gangi: bez strzelanin wieczorem, bez ataków na dzieci i kobiety w ciąży, bez gwałtów i pobić itp. To rodzaj gangstera «z zasadami».

We Francji przykładem tej ideologii jest Jacques Mesrine i Albert Spaggiari (Bez broni, nienawiści i przemocy), historycznie związany z najsilniejszą skrajną prawicą.

GTA 5 działa zgodnie z tą ideologią, z 70 misjami w służbie egocentryzmu i ideologii faszystowskiej, wspierając ideologię patriarchalną, z prostym referencyjnym rachunkiem bankowym, wszystko bez żadnej oryginalności, scenariusze misji są modelowane na słabe filmy akcji z lat 90.

Pływa się w dekadencji, oczywiście, podobnie jak w Simpsonach, społecznej pseudokrytyce, która w rzeczywistości jest wyrazem ogólnej obojętnej postawy (nic mnie nie obchodzi itd). To jest jak reality-show: myślimy, że jesteśmy mądrzy śmiejąc się podczas oglądania, gdy w rzeczywistości uczestniczymy w systemie. Zastosowane środki mogły być zasadniczo przydatne: przygody mogły polegać na walce z wyciekami ropy, pilnowaniu slumsów i lichwiących właścicieli, rabowaniu mieszczaństwa i rozdawaniu zrabowanych rzeczy ludowi, uwalnianiu zwierząt z laboratoriów wiwisekcji, używaniu samolotów strażackich do gaszenia lasów itp. itd. Oczywiście nie mamy nic z tego! Dla formy można zarobić trochę pieniędzy za pomocą batyskafu, szukając odpadów nuklearnych: rozrywka nierealna i obłudna.

W rzeczywistości gra spełnia wymagania alienowanych mas, aby ich oskubać, ponieważ może się zdarzyć, że będziemy używać mikropłatności, aby kupić ulepszenia. To podstawa biznesu gier wideo, a wersja online jeszcze bardziej wzmocni stronę handlową i dekadencką.

Tak więc, pomimo bardzo ładnego opakowania, technicznych umiejętności modelowania miasta, wsi i dna oceanu, GTA 5 jest pustą skorupą proponowaną przez kapitalizm dla pustych konsumentów. Nie bez powodu dzikie zwierzęta są rodzajem zombie, zwykłymi duchami do zdobycia.

W ten sam sposób, jeśli miastem jest Los Santos (z 50 km² dostępnymi w grze), domyślamy się, że jest to Los Angeles, z wyjątkiem tego, że oczywiście nie będziemy mieli tutaj nic z jego typowo kalifornijskiej kultury undergroundowej, jeżdżących na deskorolkach wegan i hipisów; nie, wszystko to zniknęło na rzecz formalnie wiernego przedstawienia «nowoczesnego» miasta, ale pozbawionego treści i pretekstu do działalności gangsterów, którzy są «bohaterami» współczesnego życia ze swoim «thug life».

Wizja świata jest taka, że oprócz tych rebeliantów bez powodu, rabunków i praktykowania thug life mamy narkomanów, głupich i za dobrze opłacanych robotników, ludzi bez mózgu, drobnych handlarzy których można okraść itp.

Kapitalizm jest ukryty, ponieważ leży u podstaw GTA 5 i celebracji egocentryzmu. A ponieważ nie powinno to zbytnio przeszkadzać graczom, możemy teraz zapisać w dowolnym momencie, a misje można ominąć po trzech niepowodzeniach, bez większych obaw. Pod każdym względem GTA 5 odpowiada kryteriom faszystowskiego pseudo-buntowniczego indywidualizmu. Jest to podsumowanie naszej epoki dekadencji, odzwierciedlenie ogólnego kryzysu kapitalizmu.

Deklaracja redakcji Naprzód – Walczmy przeciwko antysemityzmowi

Według CBOS 32% polskiego społeczeństwa ma niechęć do Żydów i 30% Polaków uważa, że nie można być jednocześnie Polakiem i Żydem. W tym samym raporcie dowiadujemy się, że według 62% polskiego społeczeństwa relacja między Żydami i Polakami jest tak samo korzystna, według 20% społeczeństwa polskiego relacja jest bardziej korzystna dla Żydów niż Polaków i według 6% wyłącznie dla żydów. To oznacza, że jedynie 12% Polaków widzi Żydów jako mniejszość uciśnioną.

Żydowska mniejszość w Polsce jest jedną z głównych mniejszości uciśnionych. W zeszłym roku synagoga gdańska została zaatakowana przez polskiego faszystę. Ten atak miał miejsce podczas święta Jom Kippur, które jest świętem pokutnym. Ten atak, podczas którego kamień został rzucony w synagogę, przypomina nam antysemickie XX wiecznie pogromy w Polsce, jak i te w III Rzeszy, podczas których zamachów dokonywano nie tylko na życie, ale też mienie żydowskie. Antysemici dokonują ulicznej agitacji, np. w postaci graffiti i palenia kukieł przypominających wyglądem stereotypowego przedstawiciela mniejszości żydowskiej.

Antysemityzm jest zakorzeniony w polskiej kulturze, co widać i słychać nawet podczas pospolitych rozmów życia codziennego, określenia takie jak ,,idę oddać ten zegarek do żyda’’ opisujące proces sprzedania przedmiotu w lombardzie, czy zwrócenie uwagi komuś skąpemu, że zachowuje się jak Żyd, albo nazwanie kogoś postępującego egoistycznie Żydem, nie robi już na nikim wrażenia. Opresjonowanie mniejszości dotyka też Romów, którzy też przedstawiani są w kulturze jako złodzieje (powiedzenie ‘’wycyganić’’).

J. Stalin – Odpowiedź na zapytanie Żydowskiej Agencji Telegraficznej w Ameryce: “Szowinizm narodowy i rasowy jest przeżytkiem obyczajów, które głosiły nienawiść między ludźmi, obyczajów właściwych okresowi kanibalizmu. Antysemityzm, jako skrajna forma szowinizmu rasowego, jest najbardziej niebezpiecznym przeżytkiem kanibalizmu.

Antysemityzm jest dogodny dla wyzyskiwaczy jako piorunochron, chroniący kapitalizm przed ciosem mas pracujących. Antysemityzm jest niebezpieczny dla mas pracujących, jest bowiem fałszywą ścieżką, która sprowadza je z właściwej drogi na manowce. Toteż komuniści, jako konsekwentni intenacjonaliści, nie mogą nie być nieprzejednanymi i śmiertelnymi wrogami antysemityzmu.”

Dlaczego postępowe osoby, ugrupowania, oraz komuniści są przeciwko antysemityzmowi? Antysemityzm jest bazą ekonomiczną faszyzmu: faszyści uważają się za antykapitalistów, chociaż wprawdzie nie są antykapitalistami. Dla faszystów nie ma klasy dominującej, lecz jest Żyd (albo syjonista). Faszyści personifikują kapitalizm przedstawiając go jako Żyda, jednocześnie ich wizja obecnego systemu ekonomicznego to fantazmat. To jest tzw. antykapitalizm romantyczny, tj. stawianie finansistów i pieniądza jako element prowadzący kapitalizm, wprawdzie jest to tylko sposób wymiany towarów. Pieniądz nie napędza kapitalizmu, nawet gdyby dać robotnikowi więcej pieniędzy, czy zlikwidować w ogóle pieniądz, to nie zlikwidowalibyśmy kapitalizmu ,,To samo dzieje się codziennie na naszych oczach. Każdy nowy kapitał wciąż jeszcze wstępuje na scenę – tzn. na rynek, rynek towarowy, rynek pracy lub rynek pieniężny – najpierw jako pieniądz, pieniądz, który poprzez określone procesy przeistoczyć się ma w kapitał.’’-Karol Marks.

Faszyści wykorzystują antysemityzm jako paliwo do silnika budującego nacjonalistyczne nastroje w państwie. W dzisiejszych czasach nienawiść do Ukraińców jest ściśle powiązana z antysemityzmem. Antysemityzm nie posiada tego samego charakteru co inne rasizmy, bo zawsze wiążę się z teoriami spiskowymi. Rasizm nie może istnieć bez antysemityzmu, a antysemityzm nie może istnieć bez rasizmu.

Od wieków w polskim dyskursie politycznym jest wyraźny antysemityzm, mimo ogromnych tragedii jakie spotkały ludność żydowską na przestrzeni wieków, wciąż populiści, reakcjoniści i faszyści posługują się tą samą antysemicką narracją, żeby odnaleźć element spajający naród. Lewicowi postmoderniści i anarchiści obśmiewają faszystów nazywając ich debilami i chorymi ludźmi. Faszyzm to nie choroba, tylko niebezpieczna ideologia dla całego ludu, więc bojówki uliczne to nie jedyna droga na walkę z faszyzmem. Walka kulturalna jest ważna, albo nawet i ważniejsza w niektórych momentach (Tą kwestię rozwiniemy w następnej deklaracji). Postępowe osoby nie mogą akceptować przemówień, pokroju tych wygłaszanych przez Grzegorza Brauna, na przykład w jego spocie wyborczym, czy Piotra Rybaka, który publicznie palił kukłę ‘’Żyda’’.

Antysemityzm nie zawsze od razu funkcjonuje na swoich pełnych obrotach, np. we włoskiej partii faszystowskiej (PNF), gdzie były kadry żydowskie do 1938 roku.

Rasizm to nie tylko domena dzisiejszej prawej strony polskiej polityki. Na lewicy są ugrupowania, które dają ciche przyzwolenie na antysemityzm, co jest równoznaczne z angażowaniem się w tym.

Zbudujmy razem front ludowy, na płaszczyźnie kulturalnej, ekonomicznej, społecznej! Faszyzm jest coraz bliżej. Jeżeli masy ludowe nie zorganizują się w froncie ludowem pod kierownictwem Partii, przeżyjemy tą samą sytuację co w latach 20 i 30 XX wieku.

Nadchodzi czas pogromów, a naszym zadaniem, na obecną chwilę, jest zapobiegnięcie temu.

Przypisy:

Materiały antysemickie :

https://www.facebook.com/watch/?v=2382486455149611
https://www.facebook.com/watch/?v=419661458625496
https://www.facebook.com/watch/?v=658415594639759

Mao Tse Tung – Długi Marsz

Armia Czerwona nie lęka się próby długotrwałego marszu; 
Tysiąc gór i dziesięć tysięcy rzek są dla niej niczym; 
Pięć Grzbietów są dla niej niczym fale marszczące delikatnie lustro wody; 
A górskie szczyty Wumengu to nic więcej, jak kulki błota. 
Otulone mgłą klify obmywane przez Rzekę Złocistych Piasków wydają się im ciepłe; 
Chłodne zaś żelazne łańcuchy łączące brzegi rzeki Tatu. 
Miriady zasp śnieżnych Minshanu tylko budzą w nich radość, 
Gdy Armia Czerwona nadchodzi, witają ją uśmiechy 

Tłum. Tengu

Rysunki odzwierciedlające Wojnę Ludową w Peru

Oto dwie serie obrazów z lat 80., odzwierciedlające ideologię Komunistycznej Partii Peru. Pierwsza przypomina wojnę ludową, druga bunt w „okopach bojowych”, czyli więzieniach, w tym przypadku Callao, Lurigancho i El Frontón. Ta rewolta, która miała miejsce 19 czerwca 1986 r., gdzie straciło życie 300 towarzyszy.