Biblioteka

KLASYKA:

Karol Marks:

K. Marks i F. Engels – Manifest Partii Komunistycznej
Tezy o Feuerbachu
 Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej

Fryderyk Engels:

K. Marks i F. Engels – Manifest Partii Komunistycznej

Włodzimierz Lenin:

Pięć lat Rewolucji Rosyjskiej a perspektywy Rewolucji Światowej
Trzy źródła i trzy części składowe Marksizmu

Józef Stalin:

O Antysemityzmie
Pozdrowienia dla pracowników Azniefti i Grozniefti
Na dziesiątą rocznicę pierwszego zjazdu robotnic i chłopek
Kobiety radzieckie podczas wojny przeciwko okupancji hitlerowskiej
Do leninowskiego komsomołu
Do Elektrozawoda

Mao Tse-Tung:

Pamięci Bethune’a
Życzenia dla Prezydenta R.P. tow. Bolesława Bieruta
W sprawie Praktyki
Z iskry może rozgorzeć pożar
Przeciwko liberalizmowi
 Przemówienie wygłoszone na Zjeździe Pisarzy i Artystów w Jenanie

Inne teoretyczne teksty.

Dokumenty Polskie

Prezydent Bierut:

Do młodzieżyDeklaracje Partii

Komunistyczna Partia Francji ( Marskistowska-Leninowksa-Maoistowska):

Czym jest Maoizm ?

Centrum Marksitoswko-Leninowsko-Maoistyczne [Belgii]:

Czym jest Maoizm ?

TKP/ML:

İbrahim Kaypakkaya-O kemalizmie

Żydowska Partia Robotnicza:

Na wspólnej drodze walki
Walka dwóch systemów