Delegacja Komunistycznej Partii Polski podsumowuje wizytę w Chinach

[Peking Review, Numer 47, 21 listopad 1969 ]

Delegacja Komunistycznej Partii Polski, która przybyła do Pekinu wziąć udział w uroczystościach z okazji dwudziestolecia Chińskiej Republiki Ludowej na zaproszenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin niedawno opuściła Chiny.

Nasz wielki przewodniczący Mao i jego bliski towarzysz broni wiceprzewodniczący Lin Piao ugościli członków delegacji w Bramie Niebiańskiego Spokoju wieczorem 3 października i zrobili razem zdjęcie z delegacją. Byli tam towarzysz Dżu Enlai, towarzysz Czen Boda i towarzysz Kang Szeng, członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh.

Podczas wizyty delegacji KPP, tow. Dżu Enlai i tow. Kang Szeng urządzili bankiet na jej cześć i rozmawiali z delegacją. Rozmowy przebiegały w ogromnie serdecznej i przyjacielskiej atmosferze przesiąkniętej rewolucyjnymi uczuciami i proletariackim internacjonalizmem.

Delegacja odwiedziła Pekin, Tiencin, Yenan oraz inne miejsca i była witana przez członków lokalnych komitetów, członków Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i rewolucyjne masy.