Izostat – część 2: kwestia ekspresji

Były też produkcje w języku angielskim, które informowały o rozwoju ZSRR, jak przy okazji Pawilonu Radzieckiego w czasie Światowych Targów w 1939 roku w Nowym Jorku, które miały temat „Świat przyszłości”.

Dwanaście książek albumów fotograficznych zostało następnie opublikowanych w języku angielskim, aby zapewnić szeroki zakres informacji o Związku Radzieckim: Moskwa, Parada Młodzieży, Kino Radzieckie, ZSRR: Armia Czerwona i Marynarka Wojenna, Lotnictwo Radziecki, zrobione przez Aleksandra Rodczenki i Varvary Stepanovej, a także filmy 1938-1939, fotografia sowiecka, kobiety radzieckie, robotnik radziecki, Filmy 1938-1939, kołchozy, Arktyka Sowiecka i wreszcie An album illustrating the State Organization and National Economy in the USSR (Album ilustrujący organizację państwa i gospodarkę narodową w ZSRR).

Ten ostatni album nadzorował artysta Lazar Lissitsky, który zbliżył się do Otto Neuratha od czasu spotkania w Kolonii na Międzynarodowej Wystawie Prasy w 1928 roku.

Ten udział Lazara Lissitskyego i Aleksandra Rodczenki, a także Varvary Stepanovej, jest reprezentacyjny ówczesnego wykorzystania byłych kubistów – futurystów do publikacji czasopism prezentacyjnych ZSRR.

Należy zauważyć, że album zawiera fotografie osobowości i wydarzeń, a także ilustracje, rzecz która była sprzeczna z znaczeniem Otto Neuratha, do którego dążył minimalistycznie między z grubsza zaokrąglonymi danymi i prostymi obrazami.

Równolegle do pojawienia się socrealizmu, rzeczywiście istnieje troska o zapewnienie istotnej ekspresji informacji, w sensie czytania ideologicznego i kulturowego. Ta tendencja do ekspresji kończy się, przy okazji, całkiem słusznie, zwycięstwem, biorąc pod uwagę również to, że linia Otto Neuratha, aby jak najwięcej schematyzować, była błędna.

W latach 1932-1934 istniał również Departament Statystyki Graficznej w Leningradzie, który prowadził równoległe prace, po czym w 1935 r. Połączył się z Izostatem, który następnie zrezygnował z metody Otto Neuratha, uważanej za nieodpowiednią dla ZSRR.

Na początku 1940 r. Izostat został przekształcony w Gosplanizdat, czyli Państwowe Wydawnictwo Informacji Gospodarczej, Planowania i Statystyki Państwowego Komitetu Planowania ZSRR, które drukowało książki, podręczniki, broszury, raporty i inne dokumenty na tematy gospodarcze i statystyczne.