Stalin – Do leninowskiego komsomołu

Pozdrowienie w dniu dziesięciolecia WLKSM Cześć Leninowskiemu Komsomołowi w dniu jego dziesięciolecia!

Leninowski Komsomoł był i jest w dalszym ciągu młodą rezerwą naszej rewolucji. Dziesiątki i setki tysięcy najlepszych przedstawiciele młodego pokolenia robotników i chłopów wychowały się w szeregach Komsomołu, zdobyły hart rewolucyjny i włączyły się do szeregów naszej partii, naszych Rad, naszych związków zawodowych, naszej Armii Czerwonej, naszej Floty Czerwonej, naszej spółdzielczości, naszych organizacji kulturalnych — aby zluzować starą gwardię bolszewików.

Komsomoł wywiązywał się z tego trudnego zadania dlatego, że prowadził swą pracę pod kierownictwem partii, że umiał w swej działalności łączyć naukę w ogóle, naukę leninowską w szczególności, z codzienną pracą praktyczną, że umiał wychowywać młode pokolenie robotników i robotnic, chłopów i chłopek w duchu internacjonalizmu, że umiał znaleźć język wspólny dla starych i młodych leninowców, starej i młodej gwardii, że umiał całą swą pracę podporządkować interesom dyktatury proletariatu i zwycięstwa budownictwa socjalistycznego.

Tylko dlatego Komsomoł potrafił wysoko dzierżyć sztandar Lenina.

Miejmy nadzieję, że Komsomoł potrafi również w przyszłości spełnić swój obowiązek wobec naszego i międzynarodowego proletariatu.

Dwumilionowej rezerwie naszej partii, Leninowskiemu Komsomołowi — cześć!

Niech żyje ród komsomolski!

J Stalin

,, Prawda ” nr 252
23 października 1928r.

Belgijscy faszyści w Krakowie – Polska jako latarnia faszyzmu w Europie

[Version Française du document]

Jest to coś, co zauważył każdy obserwator: w kontekście ogólnego kryzysu kapitalizmu obserwujemy rozwój i wzmocnienie wielu skrajnie prawicowych grup i partii w Europie i na całym świecie. Potwierdza to ważny postęp wyborczy AfD we wschodnich Niemczech w tę niedzielę (w landach Saksonii i Brandenburgii).

Jest to szczególnie rzeczywiste w przypadku Polski gdzie presja kulturowa skrajnej prawicy przeszła przykry etap, podczas gdy w Belgii – przynajmniej w przypadku północnej części kraju – Flandrii – partie nacjonalistyczne “umiarkowane ”, takie jak Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), (Nowy Flamandzki Sojusz) i„ radykalne ”, takie jak Vlaams Belang (Flamandzki interes) – skrajniej prawicy oba! – razem zdobyły 40% w ostatnich wyborach federalnych.

Jeśli dzisiaj Vlaams Belang przedstawia się nam jako struktura, która uległa demokratyzacji, jest to jednak bezpośredni spadkobierca partii Vlaams Blok, która sama się rozwiązała w 2004 r. Po wyroku Sądu Kasacyjnego w sprawie potępiając za „stałe podżeganie do segregacji i rasizmu”.

Vlaams Blok, utworzony w 1977 r. W ramach programu propagującego w szczególności niezależność Flandrii i amnestię dla flamandzkich kolaborantów nazistowskiej okupacji Belgii, stał się znany pod hasłem „Eigen Volk Eerst” (Nasz lud najpierw), a także jego „Program[u] 70 punktów” z pełnym tytułem „Imigracja: rozwiązania. 70 propozycji rozwiązania problemu obcokrajowców ”; przemoc jego aktywistów wobec obcokrajowców i lewicowych aktywistów była wówczas także wiadomością w Belgii.

Twierdząc, że był dyskryminowany decyzją sądu uznaną za niesprawiedliwą, kierownictwo Vlaams Blok postanowiło urodzić Vlaamsa Belanga.

Dries Van Langenhove z bronią

Z wyglądu, Vlaams Belang zmienił się. Ale ta zmiana tożsamości politycznej odbywa się tylko na pozór bazy faszystowsko-nazistowskiej, która się nie zmieniła. Dlatego w ostatnich wyborach parlamentarnych Vlaams Belang powitał na swoich listach założyciela ruchu Schilda & Vriendena (Tarcza i Znajomi) Dries Van Langenhove.
We wrześniu 2018 roku Van Langenhove i Schild & Vrienden byli w centrum reportażu nadanego przez flamandzką telewizję publiczną VRT, który dosłownie eksplodował gładki wizerunek młodych miłych ludzi pod każdym względem, na który Schild & Vrienden wyglądał w masach do tego czasu.

Rzeczywiście okazało się, że Van Langenhove był gospodarzem tajnej grupy na Facebooku, w której transmitowano nieskrępowaną faszystowską myśl, rasistowską ideologię i antysemityzm, w tym pochwałe Adolfa Hitlera, „ w wolnych biegach ”. Zdjęcia Van Langenhove i innych pozujących z bronią palną z zapewnieniem, że za kilka lat ruch będzie kontrolował ulicę poprzez przemoc; wszystko to nie uniemożliwia Van Langenhoneowi zebrania 39 295 głosów preferencyjnych w wyborach w maju 2019 r. poprzez pojawienie się na listach Vlaams Belang, który „zmienił się” …

W tym roku w ramach „Szkoły letniej” młodzi ludzie z Vlaams Belang (Vlaams Belang Jongeren) udali się do Krakowa na zaproszenie swoich rodaków z Polski.

Wydarzenie to może wydawać się trywialne, ponieważ prawdą jest, że różne partie lub organizacje (w tym lewicowe) organizują obozy, wycieczki lub szkoły letnie poza swoim krajem. Liczy się tutaj fakt, że młodzi faszyści z Belgii przyjeżdżają do Polski.

Dlaczego Polska?

Polska jest postrzegana przez skrajną prawicę jako kraj czysty: większość Polaków jest Europejczykami, Rzymianokatolikami – 89% Polaków deklaruje się jako katolicy – i białymi. Największą mniejszością narodową w kraju, która nie jest „europejska” (skrajna prawica uważa że Amerykanie są postrzegani jako Europejczycy) to mniejszość żydowska, która reprezentuje 7 000 osób w całym kraju, a następnie wietnamska mniejszość narodowa która reprezentuje 4000 osób. Na populacji 30 milionów osób.
Nie staramy się kojarzyć z burżuazyjną statystyką, ale ilustruje to sposób, w jaki Polska jest postrzegana przez faszystów jako „etnicznie czysta”, podczas gdy jednocześnie dla burżuazji jest postrzegana jako kraj o wielkim znaczeniu geostrategicznym w Europie..

Polska skrajna prawica wygrała bitwę kulturalną, częściowo z powodu antysemickich rewizjonistów, takich jak Gomułka. Prezydent PRL od 1956 r. Do grudnia 1970 r. Ten ostatni widział wszędzie syjonistów. Jest odpowiedzialny za antysemicką czystkę z 1968 roku; według niego Żydzi w Polsce byli syjonistami bez niuansów.

W ostatnich latach Dzień Niepodległości Polski (11 listopada 1918 r.) jest okazją do spotkania faszystów z całej Europy; w ubiegłym roku włoscy faszyści z Forza Nuova przybyli do Warszawy na święto narodowe! Jeśli jednak skrajna prawica Polski nie jest jeszcze formalnie u władzy, jest bardzo obecna w instytucjach państwowych, zwłaszcza w wojsku i policji.

U władzy konserwatywne siły nacjonalistyczne wykorzystują skrajną prawice jako sojusznika i kilka miesięcy temu mianowali Adama Andruszkiewicza (byłego z Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego) wiceministrem spraw cyfrowych…

„Skauci” Vlaams Belang w pełni to zrozumieli, a ponadto odnoszą się do zwycięstwa kultury reakcyjnej w swoim letnim szkolnym transparencie. Oddział Młodzieży Vlaams Belang jest jego przyzwyczajona do memów; więc na wielu jego naklejkach znajdują się odniesienia do  memów Internetowych. Rzeczywiście, na banerze „krakau zomeruniversiteit 2019” [krakowski letni uniwersytet 2019] są dwie „Countryballs”, niejasno narysowane piłki, które mają reprezentować kraje; jeden reprezentuje Polske w stroju husara, a drugi Flandrie trzymający włócznię husarską.

Jesteśmy obecni w dynamice „remove kebab” (fraza używana przez nacjonalistów w Europie, aby powiedzieć „pozbądźmy się Arabów i Turków”), jest to synonim Defend Europe. Oczywiście wybór ten meme nie jest przypadkiem; jako husyci w historii Polski i zbiorowej wyobraźni, to ci elitarni żołnierze „bronili Europy przed barbarzyńcami osmańskimi” 24 września 1683 r. podczas bitwy pod Wiedniem pod dowództwem polskiego króla Jan III Sobieski.

Młodzież VB uprawia AirSoft przy Krakowie

To oczywiście nie wszystko, młodzież VB nie ograniczyła się do ugruntowania swojej obecności w polskim krajobrazie, grali również w AirSoft (praktykę naśladowania gry wojennej) na obrzeżach miasta Kraków, fotografowali się tam w miejscu położonym 80 km od obozu zagłady Auschwitz, uzbrojeni w broń (podróbka tutaj), noszący flamandzką flagę kolaboracji z nazistami. W ten sposób widziano młodego bojownika podnoszącego palec w górę tak jak pseudo-humorysta francuski Dieudonné z jego „wyżej jest słońce” które oznacza że ​​Holokaust jest kłamstwem.

Fakt, że stanowią pozornie uzbrojoną, musi również ostrzegać, ponieważ nastąpił skok; Faszyści z całej Europy przygotowują się do wzięcia broni, jak ukraincy naziści z Brygady Azow i prorosyjscy „nazbol”. Zmierzamy w kierunku nowych pogromów antysemickich; atak terorystyczny w Muzeum Żydowskim w Brukseli i antysemickie prowokacje przed Auschwitz to tylko początki tego, co czeka żydowskie i postępowe masy w Europie oraz indziej, wszystkie postępowe siły są w oczach skrajnej prawicy tylko „Żydokomuną”.

W obliczu tego konieczna jest prawdziwa popularna Akcja Antyfaszystowska w Polsce i w Belgii, podobnie jak prawdziwy Front Ludowy jest niezbędny, aby móc przeciwstawić się próbom śmierci społeczeństwa i demokratycznych opinii : aby walczyć przeciwko próbami całkowitego unicestwienia kultury!
Jeśli Polska upadnie, faszyści będą mieli swoją faszystowską Międzynarodówkę, co sie zmieża, ponieważ wydaje się że polscy faszyści nie znajdują się na pierwszej linii w kręgach nacjonalistycznych w Europie (jest towina Salvini, Orban i Marine Le Pen), odgrywają jednak bardzo centralną rolę, o czym świadczy 11 listopada pokazem siły europejskich i polskich faszystów każdego roku w tym kraju.

Ale tak nie będzie! W bitwie o triumf Światowej Republiki Socjalistycznej nasze dwa kraje ulegną wielkim wstrząsom, starciom między klasami, które będą się składać z wielkich buntów społecznych, prawdziwej bitwy politycznej, ideologicznej i kulturalnej!

Nie mamy wątpliwości, że zwycięstwo nad faszyzmem jest pewne!

Niech żyje klasa robotnicza, najbardziej rewolucyjna klasa w historii!

Niech żyje jej ideologia: materializm dialektyczny, dziś Marksizm-Leninizm-Maoizm!


Redakcje Naprzoda i  Centrum MLM[B]

Wrzesień 2019 r

Umieszczenie rewolucyjnej dyscypliny w centrum codziennego życia

Dyscyplina jest podstawowym elementem dla komunistów, którzy nawet w życiu prywatnym muszą zmaterializować swoje zerwanie ze starymi reakcyjnymi koncepcjami odziedziczonymi po kapitalizmie i w tym celu intensywnie praktykować krytykę i samokrytykę.

Komuniści muszą potrafić zmierzenia się z ucieleśnieniem nowego świata, który wygonia stary porządek burżuazji. I ten historyczny proces jest konkretyzowany przez partię niosącą ideologię awangardy, to znaczy we Francji PCMLM[KPMLM, była nazwa KPF(MLM)]

Projekt Manifestu komunistycznej partii marksistowsko-leninowsko-maoistycznej wyjaśnia, co następuje:

„Członek Partii uczestniczy w życiu Partii i nigdy nie przyjmuje postawy pasywnej; w codziennym stylu życia odpowiada moralności komunistycznej. Przynależność do Partii oznacza zdolność do samodzielnego przeprowadzenia rewolucji kulturalnej na swojej skali, odnowienia siebie, nigdy nie poddania się nostalgii lub wartości z przeszłości. Członkowie partii kształtują się na obraz Partii, a Partia kształtuje się w komunistycznej tożsamości swoich członków. “

We Francji, z powodu drobnomieszczańskiego szowinizmu, który gloryfikuje francuską sztukę życia, często przeciwstawia się rewolucyjnej dyscyplinie fantazjową postać „bon vivant”. Tak więc komuniści, którzy reprezentują bezkompromisowe zerwanie z kapitalizmem, są często dyskredytowani jako surowe osoby, które „nie wiedzą, jak zobaczyć dobrą stronę życia”.

Ale tak naprawdę drobnomieszczaństwo, pod przykrywką „bon vivant”, wyraża swoją gorycz w determinacji komunistów do obalenia systemu ucisku kapitalistycznego w porównaniu z ich własną niezdolnością do wyjścia od całkowitego poddania się porządkowi otoczenia.

W rzeczywistości, kiedy drobnomieszczanin mówi o swojej tak zwanej mentalności epikurejskiej, przestrzega jedynie zasad kształtujących wyzysk kapitalistyczny. Na przykład drobnomieszczanin „bon vivant” ma tendencję do fetyszowania swojej diety i stylu życia w oparciu o papierosy / joint / alkohol, zgodnie z popularnym powiedzeniem „musisz z czegoś umrzeć”.  Drobnomieszczanin uważa, że ​​„cieszy się życiem”, kiedy w rzeczywistości trzyma się dekadenckiego stylu życia, by przetrwać w kapitalistycznym piekle. Pozbawiony rewolucyjnej ideologii drobnomieszczanin jest ostatecznie zmuszony do wymyślenia buntowniczego wizerunku opartego wyłącznie na jego stylu życia.


Istnienie drobnomieszczanina „bon vivant”  jest całkowicie zdominowane przez potrzebę szukania schronienia w fetyszach, aby „trzymać się” i nie popaść w depresję. Ta fałszywa radość życia jest właściwie wyścigiem na odliczanie, aby dogonić minioną epokę i wyidealizowaną. Ponadto „bon vivant” twierdzi, że promuje towarzyskość, podczas gdy kieruje się indywidualną logiką zbudowaną przeciwko innym.


Dominująca ideologia wytwarza zatem w życiu codziennym prawdziwe karykatury francuskiego dresiarza [Beauf po francusku, stereotyp francuza często ze wsi który jest mizoginista], którzy mówią głośno, kochają „gaudriole”[czyli seks po polsku] (mocno brzmiąco patriarchalnie), zawsze mają rację i są zawsze gotowi do napaści na „tych, którzy nie korzystają z życia” tak bardzo jak oni, nazywając ich „smutnymi”. Ta fundamentalnie kontr-rewolucyjna logika może być tłumaczona indywidualnie chcąc „pozostać takim, jakim sie jest”, niczego nie zmieniać, poddać się mechanicznie tradycjom starożytnego świata.


W przeciwieństwie do tego, komuniści nie żyją w ciągłej frustracji, ale chęci codziennego postępu na drodze rewolucji. W przeciwieństwie do reakcyjnych ludzi “bon vivant”. Komunisci są zatem ci, którzy żyją naprawdę dobrze, obserwują i doceniają życie we wszystkich jego formach. Komuniści ucieleśniają nowe, nie poddają się dominującej ideologii, lecz kwestionują swoje środowisko, uprzedzenia i sposób życia, aby „aktywnie przekształcając świat”.

Filozofia marksistowska uważa, że najważniejszą rzeczą jest nie to, by zrozumiawszy prawidłowości obiektywnego świata móc wytłumaczyd świat, lecz to, by wykorzystad poznanie obiektywnych prawidłowości do aktywnego przeobrażenia świata. ” (Mao Tse Tung)

Komuniści studiują i są ciekawi wszystkiego, prowadzą badania, czerpią rewolucyjną energię z serca mas, twórców historii powszechnej.
Dyscyplina jest odpowiedzialnością w stosunku do swojej epoki, tej epoki, która jest naszą epoką, naszą epoką która jest tą rewolucji. Marksizm-leninizm-maoizm jest niewzruszoną ideologiczną bazą do radzenia sobie z reakcyjnymi ofensywami życia codziennego, takimi jak promocja postaci „bon vivant”, która towarzyszy narastaniu faszyzmu w miarę dekompozycji kapitalizmu.

Gra GTA 5: faszystowska rozrywka w trybie „Thug life”

Gra GTA 5 została wydana niedawno i zarobiła już miliard dolarów w ciągu trzech dni, w tym 800 milionów pierwszego dnia. W samej Francji w ciągu tygodnia gra sprzedała się w 1,1 miliona egzemplarzy. Jest to najnowsza część gry, która ewoluowała, zawsze najlepsza w formie, a najgorsza w treści.

Ten straszny sukces niemal wyłącznie wśród męskiej części młodzieży i osób które mają do 30 lat tłumaczy się jakością graficzną pełnego zanurzenia w życiu kogoś innego, aby uwolnić najgorsze zachowania społeczno-«darwinistyczne» typu patriarchalnego.

Gra polega na tym, że można zdobywać pieniądze przez rabunki, uciekać się do bicia ludzi, a nawet ich torturować, zabijać przy użyciu wszelkiego rodzaju karabinów maszynowych, chodzić do klubu striptiz, jeździć dużymi samochodami…

Wszystko to równocześnie z przyjęciem burżuazyjnych praktyk, takich jak golf, inwestowanie w nieruchomości i giełdę!

Jest to marzenie USAńskiego gangstera w jego fikcyjnej wersji, zasada «Get rich or die tryin» («wzbogać się lub umrzyj próbując») lub zasada «Thug Life».

Życie bandyty (Thug Life) to koncepcja opracowana przez rapera Tupaca Shakura – jego ojciec był w więzieniu za przynależność do Czarnych Panter, a jego matką chrzestną jest Assata Shakur, postać Black Liberation Army.

To mają być zasady przejmowane przez gangi: bez strzelanin wieczorem, bez ataków na dzieci i kobiety w ciąży, bez gwałtów i pobić itp. To rodzaj gangstera «z zasadami».

We Francji przykładem tej ideologii jest Jacques Mesrine i Albert Spaggiari (Bez broni, nienawiści i przemocy), historycznie związany z najsilniejszą skrajną prawicą.

GTA 5 działa zgodnie z tą ideologią, z 70 misjami w służbie egocentryzmu i ideologii faszystowskiej, wspierając ideologię patriarchalną, z prostym referencyjnym rachunkiem bankowym, wszystko bez żadnej oryginalności, scenariusze misji są modelowane na słabe filmy akcji z lat 90.

Pływa się w dekadencji, oczywiście, podobnie jak w Simpsonach, społecznej pseudokrytyce, która w rzeczywistości jest wyrazem ogólnej obojętnej postawy (nic mnie nie obchodzi itd). To jest jak reality-show: myślimy, że jesteśmy mądrzy śmiejąc się podczas oglądania, gdy w rzeczywistości uczestniczymy w systemie. Zastosowane środki mogły być zasadniczo przydatne: przygody mogły polegać na walce z wyciekami ropy, pilnowaniu slumsów i lichwiących właścicieli, rabowaniu mieszczaństwa i rozdawaniu zrabowanych rzeczy ludowi, uwalnianiu zwierząt z laboratoriów wiwisekcji, używaniu samolotów strażackich do gaszenia lasów itp. itd. Oczywiście nie mamy nic z tego! Dla formy można zarobić trochę pieniędzy za pomocą batyskafu, szukając odpadów nuklearnych: rozrywka nierealna i obłudna.

W rzeczywistości gra spełnia wymagania alienowanych mas, aby ich oskubać, ponieważ może się zdarzyć, że będziemy używać mikropłatności, aby kupić ulepszenia. To podstawa biznesu gier wideo, a wersja online jeszcze bardziej wzmocni stronę handlową i dekadencką.

Tak więc, pomimo bardzo ładnego opakowania, technicznych umiejętności modelowania miasta, wsi i dna oceanu, GTA 5 jest pustą skorupą proponowaną przez kapitalizm dla pustych konsumentów. Nie bez powodu dzikie zwierzęta są rodzajem zombie, zwykłymi duchami do zdobycia.

W ten sam sposób, jeśli miastem jest Los Santos (z 50 km² dostępnymi w grze), domyślamy się, że jest to Los Angeles, z wyjątkiem tego, że oczywiście nie będziemy mieli tutaj nic z jego typowo kalifornijskiej kultury undergroundowej, jeżdżących na deskorolkach wegan i hipisów; nie, wszystko to zniknęło na rzecz formalnie wiernego przedstawienia «nowoczesnego» miasta, ale pozbawionego treści i pretekstu do działalności gangsterów, którzy są «bohaterami» współczesnego życia ze swoim «thug life».

Wizja świata jest taka, że oprócz tych rebeliantów bez powodu, rabunków i praktykowania thug life mamy narkomanów, głupich i za dobrze opłacanych robotników, ludzi bez mózgu, drobnych handlarzy których można okraść itp.

Kapitalizm jest ukryty, ponieważ leży u podstaw GTA 5 i celebracji egocentryzmu. A ponieważ nie powinno to zbytnio przeszkadzać graczom, możemy teraz zapisać w dowolnym momencie, a misje można ominąć po trzech niepowodzeniach, bez większych obaw. Pod każdym względem GTA 5 odpowiada kryteriom faszystowskiego pseudo-buntowniczego indywidualizmu. Jest to podsumowanie naszej epoki dekadencji, odzwierciedlenie ogólnego kryzysu kapitalizmu.

Deklaracja redakcji Naprzód – Walczmy przeciwko antysemityzmowi

Według CBOS 32% polskiego społeczeństwa ma niechęć do Żydów i 30% Polaków uważa, że nie można być jednocześnie Polakiem i Żydem. W tym samym raporcie dowiadujemy się, że według 62% polskiego społeczeństwa relacja między Żydami i Polakami jest tak samo korzystna, według 20% społeczeństwa polskiego relacja jest bardziej korzystna dla Żydów niż Polaków i według 6% wyłącznie dla żydów. To oznacza, że jedynie 12% Polaków widzi Żydów jako mniejszość uciśnioną.

Żydowska mniejszość w Polsce jest jedną z głównych mniejszości uciśnionych. W zeszłym roku synagoga gdańska została zaatakowana przez polskiego faszystę. Ten atak miał miejsce podczas święta Jom Kippur, które jest świętem pokutnym. Ten atak, podczas którego kamień został rzucony w synagogę, przypomina nam antysemickie XX wiecznie pogromy w Polsce, jak i te w III Rzeszy, podczas których zamachów dokonywano nie tylko na życie, ale też mienie żydowskie. Antysemici dokonują ulicznej agitacji, np. w postaci graffiti i palenia kukieł przypominających wyglądem stereotypowego przedstawiciela mniejszości żydowskiej.

Antysemityzm jest zakorzeniony w polskiej kulturze, co widać i słychać nawet podczas pospolitych rozmów życia codziennego, określenia takie jak ,,idę oddać ten zegarek do żyda’’ opisujące proces sprzedania przedmiotu w lombardzie, czy zwrócenie uwagi komuś skąpemu, że zachowuje się jak Żyd, albo nazwanie kogoś postępującego egoistycznie Żydem, nie robi już na nikim wrażenia. Opresjonowanie mniejszości dotyka też Romów, którzy też przedstawiani są w kulturze jako złodzieje (powiedzenie ‘’wycyganić’’).

J. Stalin – Odpowiedź na zapytanie Żydowskiej Agencji Telegraficznej w Ameryce: “Szowinizm narodowy i rasowy jest przeżytkiem obyczajów, które głosiły nienawiść między ludźmi, obyczajów właściwych okresowi kanibalizmu. Antysemityzm, jako skrajna forma szowinizmu rasowego, jest najbardziej niebezpiecznym przeżytkiem kanibalizmu.

Antysemityzm jest dogodny dla wyzyskiwaczy jako piorunochron, chroniący kapitalizm przed ciosem mas pracujących. Antysemityzm jest niebezpieczny dla mas pracujących, jest bowiem fałszywą ścieżką, która sprowadza je z właściwej drogi na manowce. Toteż komuniści, jako konsekwentni intenacjonaliści, nie mogą nie być nieprzejednanymi i śmiertelnymi wrogami antysemityzmu.”

Dlaczego postępowe osoby, ugrupowania, oraz komuniści są przeciwko antysemityzmowi? Antysemityzm jest bazą ekonomiczną faszyzmu: faszyści uważają się za antykapitalistów, chociaż wprawdzie nie są antykapitalistami. Dla faszystów nie ma klasy dominującej, lecz jest Żyd (albo syjonista). Faszyści personifikują kapitalizm przedstawiając go jako Żyda, jednocześnie ich wizja obecnego systemu ekonomicznego to fantazmat. To jest tzw. antykapitalizm romantyczny, tj. stawianie finansistów i pieniądza jako element prowadzący kapitalizm, wprawdzie jest to tylko sposób wymiany towarów. Pieniądz nie napędza kapitalizmu, nawet gdyby dać robotnikowi więcej pieniędzy, czy zlikwidować w ogóle pieniądz, to nie zlikwidowalibyśmy kapitalizmu ,,To samo dzieje się codziennie na naszych oczach. Każdy nowy kapitał wciąż jeszcze wstępuje na scenę – tzn. na rynek, rynek towarowy, rynek pracy lub rynek pieniężny – najpierw jako pieniądz, pieniądz, który poprzez określone procesy przeistoczyć się ma w kapitał.’’-Karol Marks.

Faszyści wykorzystują antysemityzm jako paliwo do silnika budującego nacjonalistyczne nastroje w państwie. W dzisiejszych czasach nienawiść do Ukraińców jest ściśle powiązana z antysemityzmem. Antysemityzm nie posiada tego samego charakteru co inne rasizmy, bo zawsze wiążę się z teoriami spiskowymi. Rasizm nie może istnieć bez antysemityzmu, a antysemityzm nie może istnieć bez rasizmu.

Od wieków w polskim dyskursie politycznym jest wyraźny antysemityzm, mimo ogromnych tragedii jakie spotkały ludność żydowską na przestrzeni wieków, wciąż populiści, reakcjoniści i faszyści posługują się tą samą antysemicką narracją, żeby odnaleźć element spajający naród. Lewicowi postmoderniści i anarchiści obśmiewają faszystów nazywając ich debilami i chorymi ludźmi. Faszyzm to nie choroba, tylko niebezpieczna ideologia dla całego ludu, więc bojówki uliczne to nie jedyna droga na walkę z faszyzmem. Walka kulturalna jest ważna, albo nawet i ważniejsza w niektórych momentach (Tą kwestię rozwiniemy w następnej deklaracji). Postępowe osoby nie mogą akceptować przemówień, pokroju tych wygłaszanych przez Grzegorza Brauna, na przykład w jego spocie wyborczym, czy Piotra Rybaka, który publicznie palił kukłę ‘’Żyda’’.

Antysemityzm nie zawsze od razu funkcjonuje na swoich pełnych obrotach, np. we włoskiej partii faszystowskiej (PNF), gdzie były kadry żydowskie do 1938 roku.

Rasizm to nie tylko domena dzisiejszej prawej strony polskiej polityki. Na lewicy są ugrupowania, które dają ciche przyzwolenie na antysemityzm, co jest równoznaczne z angażowaniem się w tym.

Zbudujmy razem front ludowy, na płaszczyźnie kulturalnej, ekonomicznej, społecznej! Faszyzm jest coraz bliżej. Jeżeli masy ludowe nie zorganizują się w froncie ludowem pod kierownictwem Partii, przeżyjemy tą samą sytuację co w latach 20 i 30 XX wieku.

Nadchodzi czas pogromów, a naszym zadaniem, na obecną chwilę, jest zapobiegnięcie temu.

Przypisy:

Materiały antysemickie :

https://www.facebook.com/watch/?v=2382486455149611
https://www.facebook.com/watch/?v=419661458625496
https://www.facebook.com/watch/?v=658415594639759

Mao Tse Tung – Długi Marsz

Armia Czerwona nie lęka się próby długotrwałego marszu; 
Tysiąc gór i dziesięć tysięcy rzek są dla niej niczym; 
Pięć Grzbietów są dla niej niczym fale marszczące delikatnie lustro wody; 
A górskie szczyty Wumengu to nic więcej, jak kulki błota. 
Otulone mgłą klify obmywane przez Rzekę Złocistych Piasków wydają się im ciepłe; 
Chłodne zaś żelazne łańcuchy łączące brzegi rzeki Tatu. 
Miriady zasp śnieżnych Minshanu tylko budzą w nich radość, 
Gdy Armia Czerwona nadchodzi, witają ją uśmiechy 

Tłum. Tengu

Rysunki odzwierciedlające Wojnę Ludową w Peru

Oto dwie serie obrazów z lat 80., odzwierciedlające ideologię Komunistycznej Partii Peru. Pierwsza przypomina wojnę ludową, druga bunt w „okopach bojowych”, czyli więzieniach, w tym przypadku Callao, Lurigancho i El Frontón. Ta rewolta, która miała miejsce 19 czerwca 1986 r., gdzie straciło życie 300 towarzyszy.

Narody świata łączcie się w walce o całkowity zakaz broni jądrowej – 1971

OŚWIADCZENIE RZĄDU CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ(30 lipca 1971 r.)

15 czerwca 1971 r. Rząd radziecki wysłał oświadczenie do rządu Chińskiej Republiki Ludowej, proponując „zwołanie konferencji pięciu państw posiadających broń jądrową: Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej, Francji i Wielkej Brytanii” żeby „zbadać problemy rozbrojenia jądrowego jako całości”. W tym względzie rząd chiński pragnie złożyć następujące oświadczenie:


Każdy kraj na świecie, duży lub mały, ma równe prawa. Do różnych krajów świata należy zbadanie i uzgodnienie spraw, które ich dotyczą, i niedopuszczalne jest, aby niektóre mocarstwa zapewniły sobie monopol. Jest to zasada rządząca stosunkami międzynarodowymi, którą każdy kraj musi przestrzegać.


Zapobieganie wojnie nuklearnej, eliminacja zagrożenia nuklearnego oraz całkowity zakaz i całkowite zniszczenie broni jądrowej to problemy, które wpływają na pokój i bezpieczeństwo wszystkich krajów świata; a kilka krajów nuklearnych nie ma prawa odkładać większości krajów świata i arbitralnie organizować konferencję w celu omówienia tak ważnych kwestii i podejmowania decyzji na ich temat.


Historia po II wojnie światowej pokazuje nam, że negocjacje zainicjowane tylko między niektórymi mocarstwami broni jądrowej nie mogą w ogóle rozwiązać problemów rozbrojenia jądrowego. W lipcu 1963 r. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki zawarły „Traktat o częściowym wyłączeniu testów atomowych”. Następnie Związek Radziecki i Stany Zjednoczone wspólnie opracowały szereg traktatów dotyczących tak zwanego „ograniczenia” broni jądrowej, w tym traktatu o „nierozprzestrzenianiu broni jądrowej”.


W listopadzie 1969 r. Rozpoczęli rozmowy na temat „ ograniczenia strategicznych broni”. Ale to nie mogło przynieść żadnych ograniczeń w wyścigu USA i Związku Radzieckiego o broń nuklearną. Wręcz przeciwnie, oba kraje nieustannie eksperymentują z bronią jądrową, stale zwiększając swoją produkcję i składowanie oraz rozmieszczając broń jądrową w wielu krajach, co stanowi poważne zagrożenie dla pokoju światowego i bezpieczeństwa ludów wszystkich krajów.

Ludy świata już dawno stracili zaufanie do negocjacji mocarstw posiadających broń jądrową w sprawie rozbrojenia. Mają wszelkie powody, by sądzić, że nie da się rozwiązać wszystkich problemów rozbrojenia jądrowego, licząc na dwa supermocarstwa jądrowe, i że nie można ich rozwiązać nawet przez skojarzenie ich z kilkoma innymi mocarstwami jądrowymi.


W obliczu zagrożenia nuklearnego imperializmu Chiny są zmuszone do rozwijania broni nuklearnej. I to, dla celów czysto obronnych, dla złamania monopolu nuklearnego imperializmu i ostatecznie wyeliminowanie broni jądrowej. Jej broń nuklearna jest nadal w fazie eksperymentalnej.


Dziś nie jest jeszcze mocarstwem jądrowym; i nigdy nie będzie to „supermocarstwo nuklearne” praktykujące politykę monopolu nuklearnego, zagrożenia i szantażu. W żaden sposób nie wyrazi zgody na udział w tak zwanych negocjacjach mocarstw nuklearnych w sprawie rozbrojenia jądrowego podjętego za plecami krajów niejądrowych.Rząd chiński nie może zaakceptować propozycji rządu radzieckiego zwołania konferencji pięciu mocarstw jądrowych.


Stanowisko rządu chińskiego w sprawie broni jądrowej zawsze było jasne i precyzyjne:

1. Rząd chiński zawsze opowiadał się za całkowitym zakazem i całkowitym zniszczeniem broni jądrowej;

2. Wielokrotnie powtarzał, że w żadnym momencie i pod żadnym pozorem Chiny nie będą pierwszymi, którzy użyją tej broni;

3. Zawsze proponował zwołanie konferencji na szczycie wszystkich krajów świata w celu przedyskutowania całkowitego zakazu i całkowitego zniszczenia broni jądrowej oraz że w pierwszej kolejności konferencja musi osiągnąć porozumienie w sprawie niestosowania broni jądrowej. Rząd chiński pragnie teraz uroczyście potwierdzić powyższe stanowisko.

Rząd chiński jest zdania, że ​​w celu osiągnięcia całkowitego zakazu i całkowitego zniszczenia broni jądrowej Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, które mają duże ilości broni jądrowej, muszą osobno lub wspólnie złożyć oświadczenie w publiczne zobowiązanie do użycia broni jądrowej w żadnym momencie i pod żadnym pozorem, do demontażu wszystkich baz nuklearnych na terytoriach innych krajów i wycofania ich broni jądrowej przechowywanej na tych terytoriach i ich terytoriach i także ich stacjonowałe wojska nuklearne.

Pytanie, czy mogą to zrobić, jest sprawdzianem, czy chcą lub nie osiągnąć rozbrojenie nuklearne.

Podobnie jak w przeszłości, Chiński lud będzie współpracować z narodami świata, aby kontynuować wysiłki i wytrwałość w walce o osiągnięcie tych szlachetnych celów: całkowity zakaz i całkowite zniszczenie broni jądrowej.

Zasady Partii Czarnych Panter – 1966

ZASADY PARTII CZARNYCH PANTER 
Siedziba główna
Berkeley, Kalifornia
Październik 1966

Każdy członek Partii Czarnych Panter w tym kraju rasistowskiej Ameryki musi przestrzegać tych zasad jako członkowie tej partii. Członkowie Komitetu Centralnego, Sztab Centralny i Sztab Lokalny, w tym wszyscy kapitanowie podporządkowani krajowemu, państwowemu i lokalnemu kierownictwu Partii Czarnych Panter, będą egzekwować te zasady.

Decyzje dotyczące okresów zawieszenia lub innych działań dyscyplinarnych wymaganych w wyniku naruszenia tych zasad będą podejmowane przez krajowe, stanowe, regionalne lub lokalne komitety lub sztaby, w których obowiązują zasady Partii Czarnych Panter naruszone. 

Każdy członek partii musi znać te zasady dosłownie i na pamięć oraz stosować je codziennie. Każdy członek musi potępić wszelkie naruszenie tych zasad swojemu kierownictwu, w przeciwnym razie zostanie uznany za kontrrewolucjonistę, a także może zostać zawieszony przez Partię Czarnych Panter.

ZASADY SĄ:

1. Żaden członek partii nie ma w swoim posiadaniu marihuany ani narkotyków podczas pracy dla niego.

2. Każdy członek partii który zostanie złapany na braniu narkotyków zostanie wykluczony z partii.

3. Żaden członek partii nie będzie PIJANY podczas wykonywania codziennej pracy partii.

4. Żaden członek partii nie naruszy zasad dotyczących pracy lokalnej, zgromadzeń generalnych Partii Czarnych Panter i spotkań Partii Czarnych Panter w dowolnym miejscu.

5. Żaden członek partii nie WSKAŻE ani nie UŻYJE żadnej broni przeciwko komuś, przypadkowo lub bez powodu.

6. Żaden członek partii nie może wejść do sił zbrojnych innych niż CZARNA ARMIA WYZWOLENIA.

7. Żaden członek partii nie może mieć broni w swoim posiadaniu, gdy jest pijany lub pod wpływem narkotyków.

8. Żaden członek partii nie popełni zbrodni przeciwko innym członkom lub przeciwko CZARNYM i nie kradnie niczego, nawet igły lub kawałka drutu.

9. W przypadku aresztowania CZARNE PANTERY podają tylko swoje imię i adres oraz nie podpisują niczego. Pierwsza pomoc prawna musi być znana wszystkim członkom partii.

10. Program i platforma 10-o punktowa PARTII CZARNYCH PANTER musi być znana i zrozumiała przez każdego członka.

11. Komunikacja partyjna musi mieć charakter krajowy i lokalny.

12. Program 10-10-10 powinien być znany wszystkim członkom i zrozumiały przez wszystkich członków.

13. Wszyscy urzędnicy skarbnicy będą pracować pod jurysdykcją Ministra Finansów.

14. Każdy będzie zobowiązany do złożenia raportu z codziennej pracy.

15. Każdy szef sekcji, dowódca plutonu, porucznik i kapitan, musi złożyć codzienny raport z działalności.

16. Wszystkie Pantery muszą nauczyć się prawidłowo używać i utrzymywać broń.

17. Każdy oficer, który wyklucza członka, musi przekazać informacje dyrektorowi gazety, aby zostało to opublikowane i zwrócone na wszystkie rozdziały i oddziały.

18. Kursy edukacji politycznej są niezbędnym warunkiem przystąpienia do partii.

19. Tylko osoby przydzielone codziennie do różnych pomieszczeń muszą tam być. Inni, w tym kapitanowie, szefowie sekcji itd., Muszą sprzedawać gazety lub wykonywać pracę polityczną w społeczności.

20. KOMUNIKACJA: Wszystkie rozdziały muszą składać cotygodniowe pisemne sprawozdania do centrali krajowej.

21. Wszystkie oddziały muszą założyć pierwszą pomoc lub struktury medyczne.

22. Wszystkie rozdziały, oddziały i organy PARTII CZARNYCH PANTER muszą przedkładać miesięczne sprawozdanie finansowe Ministrowi Finansów i Komitetowi Centralnemu.

23. Każda osoba na stanowisku kierowniczym musi czytać co najmniej dwie godziny dziennie, aby nadążyć za zmianami w sytuacji politycznej.

24. Żaden rozdział ani oddział nie przyjmie darowizn, pieniędzy, funduszy na ubóstwo ani żadnej innej formy wsparcia administracyjnego bez kontaktowania się z Centralą Krajową.

25. Wszystkie rozdziały muszą być zgodne z polityką i ideologią CENTRALNEGO KOMITETU PARTII CZARNYCH PANTER.

26. Wszystkie oddziały muszą złożyć cotygodniowy raport na piśmie do rozdziału, od którego zależą.

Być rewolucjonistą to walczyć o budowę Partii

” W ostatecznym rachunku ustrój kapitalistyczny zostanie zastąpiony ustrojem socjalistycznym, jest to obiektywne prawo niezależne od woli ludzkiej. Wbrew wszelkim wysiłkom reakcjonistów, by zatrzymad bieg koła historii, rewolucja nastąpi wcześniej czy później i nieuchronnie osiągnie zwycięstwo ” (Mao Tse-Tung)

Być rewolucjonistą,to jest wiedzieć odróżnić nowego od starego, to umieć się kwestionować, to wiedzieć jak być, w pewnym sensie, we właściwym czasie, we właściwym miejscu.

Ale oczywiście w społeczeństwie belgijskim w 2019 roku bycie we właściwym czasie we właściwym miejscu jest trudnym wyzwaniem.


Ale wszystko zmienia się nieuchronnie. Spokój strzępi się coraz szybciej; dziś wszyscy doskonale wiedzą, że rzeczy nie pozostaną takie, jakie są. Dominującym dziś indywidualizmem jest trauma, która jutro ustąpi miejsca wściekliźnie.


Co więcej, jest to reguła: stajemy się świadomi, a następnie działamy zgodnie z tym.

Ale w tym procesie trzeba wiedzieć, jak pozostać autentycznym, nigdy nie ustępować goryczy, krótko mówiąc, nigdy nie można dojść do sytuacji, w której wyobrażamy sobie rzeczy takimi, jakimi są ostatecznie, ale nie czując niczego.

Istnieje niebezpieczeństwo: kapitalizm bije tak brutalnie, że wywołuje fałszywy bunt, że wywołuje wstręt, śledzionę, dyskomfort, brutalność, wycofanie się w siebie.

Nie to [potrzebujemy]! Są wielkie wstrząsy, które nieuchronnie nadejdą! Tak więc potrzeba „wspinania się z ziemi do nieba”, potrzeba Partii jest coraz pilniejsza!
Dzisiaj jest oczywiście wielu, którzy twierdzą, że są Partią – jak PTB [Partia Pracujących Belgii], aby mówić tylko o nich. Ale to są próżne pretensje. Tylko podejście naukowe pozwala na właściwe zrozumienie – i zwycięstwo.


Dlatego wybrano termin Centrum Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczne [Belgii]. Został wybrany, ponieważ jutro zaczyna się dzisiaj, ponieważ nasza tożsamość nie pochodzi z przeszłości, ale z przyszłości.Komuniści są z jutrzejszego świata, z komunizmu który wzniesie się na gruzach kapitalizmu i podstaw socjalizmu.


I jako krok naprzód w tym procesie, w tym długim marszu charakterystycznym dla cech imperialistycznej Belgii i jej dekadenckiego społeczeństwa rozpadającego się równolegle z ogólnym kryzysem kapitalizmu, potwierdzamy konieczność budowy Partii.Oczywiście droga jest jeszcze długa. Ale potwierdzenie tej konieczności jest krokiem w kierunku konferencji, w stronę Kongresów świadków walki rewolucyjnej, w walce o rewolucję socjalistyczną.


Tak, rewolucja, to słowo coraz bardziej wygnane od skrajnej lewicy, podczas gdy powinno rezonować każdego dnia więcej. Potwierdzenie konieczności Partii jest owocem pracy wczorajszej i jutra … Niech to będzie naszą tożsamośćą dzisiaj!

Każdy dzień przybliża nas do zwycięstwa!


“Tylko ideologia i reżim społeczny komunizmu rozprzestrzeniały się po świecie z porywczością lawiny i siłą błyskawicy; sprawią, że ich wspaniały wiosenny rozkwit rozkwitnie” (Mao Tse-Tung)

30 maja 2019

Centrum Marksitowsko-Leninowkso-Maoistyczne [Belgii]