Walczące Komórki Komunistyczne – Niszczymy siedzibę pracodawców, 1 maja 1985 r

Walczące Komórki Komunistyczne
Niszczymy siedzibę pracodawców, 1 maja 1985 r
Pozdrowienia dla pracowników, pracowniczek, towarzyszy

Pracownicy, Pracownice, Towarzysze,

Walczące Komórki Komunistyczne pozdrawiają was w tego Pierwszego Maja.1 maja tego roku jest pod znakiem walki. W całym krajupracownicy strajkują przeciwko zwolnieniom, zamknięciom lub restrukturyzacjom

Towarzysze, dziś rano Walczące Komórki Komunistyczne zaatakowały i zniszczyłylegowisko wyzyskiwaczy: zaatakowaliśmy i zniszczyliśmy siedzibę FederacjiFirmy z Belgii, w Brukseli.


Szefowie i ich służacy rządowi Martensa 5 [rząd belgii od 17 grudnia 1981 do 28 listopada 1985] rozumieją, że wiatr rewolucyjny powstaje i nie mogą go powstrzymać. To nadzieja rewolucji, która wieje od fabryk, biur, by zmieść nieszczęście codziennego życia!


Wszyscy robotnicy, zjednoczeni, nie chcą już nieszczęścia i odmawiająwojne, którą przygotowuje dla nas NATO.

Wykorzystywanie naszej pracy przez rekiny burżuazji trwa zbyt długo!Zjednoczmy się w całym kraju, mężczyźni i kobiety, Belgowie i imigranci, nasz sztandar jest ten sam: jest sztandarem wyzyskiwanych, sztandarem proletariatu, jest sztandarem ludów!
Jesteśmy partią rewolucji społecznej, weźmy Czerwoną Flagę ruchurobotniku, Czerwoną Flagę naszej walki, oderwijmy ją z rąk tych, którzyzdradzają i unieśmy wysoko ją do zwycięstwa!

Walczmy o rewolucję społeczną, o przyszłość ludzkości, o komunizm,cała władza dla robotników!
Towarzysze, Walczące Komórki Komunistyczne są po waszej stronie. Przemocrewolucyjna jest bronią uciśnionych, jest bronią świadomości klasy robotniczej, organizujmy się i uderzajmy nieustannie!


Zbudujmy Organizację Walczącą Proletariuszy, kierowaną przez marksizm-leninizm!


Niech żyją 1 maja robotników i robotniczek z całego świata!


Walczące Komórki Komunistyczne,
dla budowy Organizacji Walczącej Proletariuszy

Belgijscy faszyści w Krakowie – Polska jako latarnia faszyzmu w Europie

[Version Française du document]

Jest to coś, co zauważył każdy obserwator: w kontekście ogólnego kryzysu kapitalizmu obserwujemy rozwój i wzmocnienie wielu skrajnie prawicowych grup i partii w Europie i na całym świecie. Potwierdza to ważny postęp wyborczy AfD we wschodnich Niemczech w tę niedzielę (w landach Saksonii i Brandenburgii).

Jest to szczególnie rzeczywiste w przypadku Polski gdzie presja kulturowa skrajnej prawicy przeszła przykry etap, podczas gdy w Belgii – przynajmniej w przypadku północnej części kraju – Flandrii – partie nacjonalistyczne “umiarkowane ”, takie jak Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), (Nowy Flamandzki Sojusz) i„ radykalne ”, takie jak Vlaams Belang (Flamandzki interes) – skrajniej prawicy oba! – razem zdobyły 40% w ostatnich wyborach federalnych.

Jeśli dzisiaj Vlaams Belang przedstawia się nam jako struktura, która uległa demokratyzacji, jest to jednak bezpośredni spadkobierca partii Vlaams Blok, która sama się rozwiązała w 2004 r. Po wyroku Sądu Kasacyjnego w sprawie potępiając za „stałe podżeganie do segregacji i rasizmu”.

Vlaams Blok, utworzony w 1977 r. W ramach programu propagującego w szczególności niezależność Flandrii i amnestię dla flamandzkich kolaborantów nazistowskiej okupacji Belgii, stał się znany pod hasłem „Eigen Volk Eerst” (Nasz lud najpierw), a także jego „Program[u] 70 punktów” z pełnym tytułem „Imigracja: rozwiązania. 70 propozycji rozwiązania problemu obcokrajowców ”; przemoc jego aktywistów wobec obcokrajowców i lewicowych aktywistów była wówczas także wiadomością w Belgii.

Twierdząc, że był dyskryminowany decyzją sądu uznaną za niesprawiedliwą, kierownictwo Vlaams Blok postanowiło urodzić Vlaamsa Belanga.

Dries Van Langenhove z bronią

Z wyglądu, Vlaams Belang zmienił się. Ale ta zmiana tożsamości politycznej odbywa się tylko na pozór bazy faszystowsko-nazistowskiej, która się nie zmieniła. Dlatego w ostatnich wyborach parlamentarnych Vlaams Belang powitał na swoich listach założyciela ruchu Schilda & Vriendena (Tarcza i Znajomi) Dries Van Langenhove.
We wrześniu 2018 roku Van Langenhove i Schild & Vrienden byli w centrum reportażu nadanego przez flamandzką telewizję publiczną VRT, który dosłownie eksplodował gładki wizerunek młodych miłych ludzi pod każdym względem, na który Schild & Vrienden wyglądał w masach do tego czasu.

Rzeczywiście okazało się, że Van Langenhove był gospodarzem tajnej grupy na Facebooku, w której transmitowano nieskrępowaną faszystowską myśl, rasistowską ideologię i antysemityzm, w tym pochwałe Adolfa Hitlera, „ w wolnych biegach ”. Zdjęcia Van Langenhove i innych pozujących z bronią palną z zapewnieniem, że za kilka lat ruch będzie kontrolował ulicę poprzez przemoc; wszystko to nie uniemożliwia Van Langenhoneowi zebrania 39 295 głosów preferencyjnych w wyborach w maju 2019 r. poprzez pojawienie się na listach Vlaams Belang, który „zmienił się” …

W tym roku w ramach „Szkoły letniej” młodzi ludzie z Vlaams Belang (Vlaams Belang Jongeren) udali się do Krakowa na zaproszenie swoich rodaków z Polski.

Wydarzenie to może wydawać się trywialne, ponieważ prawdą jest, że różne partie lub organizacje (w tym lewicowe) organizują obozy, wycieczki lub szkoły letnie poza swoim krajem. Liczy się tutaj fakt, że młodzi faszyści z Belgii przyjeżdżają do Polski.

Dlaczego Polska?

Polska jest postrzegana przez skrajną prawicę jako kraj czysty: większość Polaków jest Europejczykami, Rzymianokatolikami – 89% Polaków deklaruje się jako katolicy – i białymi. Największą mniejszością narodową w kraju, która nie jest „europejska” (skrajna prawica uważa że Amerykanie są postrzegani jako Europejczycy) to mniejszość żydowska, która reprezentuje 7 000 osób w całym kraju, a następnie wietnamska mniejszość narodowa która reprezentuje 4000 osób. Na populacji 30 milionów osób.
Nie staramy się kojarzyć z burżuazyjną statystyką, ale ilustruje to sposób, w jaki Polska jest postrzegana przez faszystów jako „etnicznie czysta”, podczas gdy jednocześnie dla burżuazji jest postrzegana jako kraj o wielkim znaczeniu geostrategicznym w Europie..

Polska skrajna prawica wygrała bitwę kulturalną, częściowo z powodu antysemickich rewizjonistów, takich jak Gomułka. Prezydent PRL od 1956 r. Do grudnia 1970 r. Ten ostatni widział wszędzie syjonistów. Jest odpowiedzialny za antysemicką czystkę z 1968 roku; według niego Żydzi w Polsce byli syjonistami bez niuansów.

W ostatnich latach Dzień Niepodległości Polski (11 listopada 1918 r.) jest okazją do spotkania faszystów z całej Europy; w ubiegłym roku włoscy faszyści z Forza Nuova przybyli do Warszawy na święto narodowe! Jeśli jednak skrajna prawica Polski nie jest jeszcze formalnie u władzy, jest bardzo obecna w instytucjach państwowych, zwłaszcza w wojsku i policji.

U władzy konserwatywne siły nacjonalistyczne wykorzystują skrajną prawice jako sojusznika i kilka miesięcy temu mianowali Adama Andruszkiewicza (byłego z Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego) wiceministrem spraw cyfrowych…

„Skauci” Vlaams Belang w pełni to zrozumieli, a ponadto odnoszą się do zwycięstwa kultury reakcyjnej w swoim letnim szkolnym transparencie. Oddział Młodzieży Vlaams Belang jest jego przyzwyczajona do memów; więc na wielu jego naklejkach znajdują się odniesienia do  memów Internetowych. Rzeczywiście, na banerze „krakau zomeruniversiteit 2019” [krakowski letni uniwersytet 2019] są dwie „Countryballs”, niejasno narysowane piłki, które mają reprezentować kraje; jedna reprezentuje Polske w stroju husara, a druga Flandrie trzymający włócznię husarską.

Jesteśmy obecni w dynamice „remove kebab” (fraza używana przez nacjonalistów w Europie, aby powiedzieć „pozbądźmy się Arabów i Turków”), jest to synonim Defend Europe. Oczywiście wybór tego mema nie jest przypadkiem; jako husyci w historii Polski i zbiorowej wyobraźni, to ci elitarni żołnierze „bronili Europy przed barbarzyńcami osmańskimi” 24 września 1683 r. podczas bitwy pod Wiedniem pod dowództwem polskiego króla Jan III Sobieski.

Młodzież VB uprawia AirSoft przy Krakowie

To oczywiście nie wszystko, młodzież VB nie ograniczyła się do ugruntowania swojej obecności w polskim krajobrazie, grali również w AirSoft (praktykę naśladowania gry wojennej) na obrzeżach miasta Kraków, fotografowali się tam w miejscu położonym 80 km od obozu zagłady Auschwitz, uzbrojeni w broń (podróbka tutaj), noszący flamandzką flagę kolaboracji z nazistami. W ten sposób widziano młodego bojownika podnoszącego palec w górę tak jak pseudo-humorysta francuski Dieudonné z jego „wyżej jest słońce” które oznacza że ​​Holokaust jest kłamstwem.

Fakt, że stanowią pozornie uzbrojoną, musi również ostrzegać, ponieważ nastąpił skok; Faszyści z całej Europy przygotowują się do wzięcia broni, jak ukraincy naziści z Brygady Azow i prorosyjscy „nazbol”. Zmierzamy w kierunku nowych pogromów antysemickich; atak terorystyczny w Muzeum Żydowskim w Brukseli i antysemickie prowokacje przed Auschwitz to tylko początki tego, co czeka żydowskie i postępowe masy w Europie oraz indziej, wszystkie postępowe siły są w oczach skrajnej prawicy tylko „Żydokomuną”.

W obliczu tego konieczna jest prawdziwa popularna Akcja Antyfaszystowska w Polsce i w Belgii, podobnie jak prawdziwy Front Ludowy jest niezbędny, aby móc przeciwstawić się próbom śmierci społeczeństwa i demokratycznych opinii : aby walczyć przeciwko próbami całkowitego unicestwienia kultury!
Jeśli Polska upadnie, faszyści będą mieli swoją faszystowską Międzynarodówkę, co sie zmieża, ponieważ wydaje się że polscy faszyści nie znajdują się na pierwszej linii w kręgach nacjonalistycznych w Europie (jest towina Salvini, Orban i Marine Le Pen), odgrywają jednak bardzo centralną rolę, o czym świadczy 11 listopada pokazem siły europejskich i polskich faszystów każdego roku w tym kraju.

Ale tak nie będzie! W bitwie o triumf Światowej Republiki Socjalistycznej nasze dwa kraje ulegną wielkim wstrząsom, starciom między klasami, które będą się składać z wielkich buntów społecznych, prawdziwej bitwy politycznej, ideologicznej i kulturalnej!

Nie mamy wątpliwości, że zwycięstwo nad faszyzmem jest pewne!

Niech żyje klasa robotnicza, najbardziej rewolucyjna klasa w historii!

Niech żyje jej ideologia: materializm dialektyczny, dziś Marksizm-Leninizm-Maoizm!


Redakcje Naprzoda i  Centrum MLM[B]

Wrzesień 2019 r

Być rewolucjonistą to walczyć o budowę Partii

” W ostatecznym rachunku ustrój kapitalistyczny zostanie zastąpiony ustrojem socjalistycznym, jest to obiektywne prawo niezależne od woli ludzkiej. Wbrew wszelkim wysiłkom reakcjonistów, by zatrzymad bieg koła historii, rewolucja nastąpi wcześniej czy później i nieuchronnie osiągnie zwycięstwo ” (Mao Tse-Tung)

Być rewolucjonistą,to jest wiedzieć odróżnić nowego od starego, to umieć się kwestionować, to wiedzieć jak być, w pewnym sensie, we właściwym czasie, we właściwym miejscu.

Ale oczywiście w społeczeństwie belgijskim w 2019 roku bycie we właściwym czasie we właściwym miejscu jest trudnym wyzwaniem.


Ale wszystko zmienia się nieuchronnie. Spokój strzępi się coraz szybciej; dziś wszyscy doskonale wiedzą, że rzeczy nie pozostaną takie, jakie są. Dominującym dziś indywidualizmem jest trauma, która jutro ustąpi miejsca wściekliźnie.


Co więcej, jest to reguła: stajemy się świadomi, a następnie działamy zgodnie z tym.

Ale w tym procesie trzeba wiedzieć, jak pozostać autentycznym, nigdy nie ustępować goryczy, krótko mówiąc, nigdy nie można dojść do sytuacji, w której wyobrażamy sobie rzeczy takimi, jakimi są ostatecznie, ale nie czując niczego.

Istnieje niebezpieczeństwo: kapitalizm bije tak brutalnie, że wywołuje fałszywy bunt, że wywołuje wstręt, śledzionę, dyskomfort, brutalność, wycofanie się w siebie.

Nie to [potrzebujemy]! Są wielkie wstrząsy, które nieuchronnie nadejdą! Tak więc potrzeba „wspinania się z ziemi do nieba”, potrzeba Partii jest coraz pilniejsza!
Dzisiaj jest oczywiście wielu, którzy twierdzą, że są Partią – jak PTB [Partia Pracujących Belgii], aby mówić tylko o nich. Ale to są próżne pretensje. Tylko podejście naukowe pozwala na właściwe zrozumienie – i zwycięstwo.


Dlatego wybrano termin Centrum Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczne [Belgii]. Został wybrany, ponieważ jutro zaczyna się dzisiaj, ponieważ nasza tożsamość nie pochodzi z przeszłości, ale z przyszłości.Komuniści są z jutrzejszego świata, z komunizmu który wzniesie się na gruzach kapitalizmu i podstaw socjalizmu.


I jako krok naprzód w tym procesie, w tym długim marszu charakterystycznym dla cech imperialistycznej Belgii i jej dekadenckiego społeczeństwa rozpadającego się równolegle z ogólnym kryzysem kapitalizmu, potwierdzamy konieczność budowy Partii.Oczywiście droga jest jeszcze długa. Ale potwierdzenie tej konieczności jest krokiem w kierunku konferencji, w stronę Kongresów świadków walki rewolucyjnej, w walce o rewolucję socjalistyczną.


Tak, rewolucja, to słowo coraz bardziej wygnane od skrajnej lewicy, podczas gdy powinno rezonować każdego dnia więcej. Potwierdzenie konieczności Partii jest owocem pracy wczorajszej i jutra … Niech to będzie naszą tożsamośćą dzisiaj!

Każdy dzień przybliża nas do zwycięstwa!


“Tylko ideologia i reżim społeczny komunizmu rozprzestrzeniały się po świecie z porywczością lawiny i siłą błyskawicy; sprawią, że ich wspaniały wiosenny rozkwit rozkwitnie” (Mao Tse-Tung)

30 maja 2019

Centrum Marksitowsko-Leninowkso-Maoistyczne [Belgii]

O zniknięciu towarzysza Mohammada Abula Motina – Centrum Marksistowskie-Leninistowskie-Maoistowskie (Belgii) 2013

[Na zdjęciu towarzysz Mohammad Abul Motin ]

O zniknięciu towarzysza Mohammada Abula Motina

Nasze internacjonalistyczne kondolencje dla towarzyszy marksistowsko-leninowsko-maoistowskiej partii komunistycznej Bangladeszu [KPMLMB]

Towarzysze z marksistowsko-leninowsko-maoistowskiej partii komunistycznej Bangladeszu otrzymujcie najgłębsze czerwone kondolencje od centrum marksistowsko-leninowsko-maoistowskiego Belgii[CMLM(b)], po śmierci waszego towarzysza Mohammada Abula Motina.

Czytając wasz komunikat, który przedstawiamy poniżej, zrozumieliśmy znaczenie, jakie towarzysz Motin miał dla KPMLM Bangladeszu. Ten towarzysz prowadził podczas swojego życia upartą i uczciwą walke z różnymi rewizjonistycznymi liniami, które rozwinęły się zarówno w partiach maoistycznych, jak iw organizacjach masowych, że [ten towarzysz] niósł rewolucyjny ogień, że był pełen zrozumienia co pozwala przezwyciężyć trudności i znaleźć sposób, aby być użytecznym dla mas i rewolucji.

Drodzy towarzysze z Bangladeszu, pomimo tej ogromnej straty, pełen optymizmu, Centrum MLM w Belgii zwraca się do was. Wzywamy was do zrozumienia obu aspektów rzeczywistości. W takich okolicznościach, noc jest ciemna, ciemność zdaje się otaczać każdy aspekt rzeczywistości, ale tak naprawde świt już zaczyna świecić czerwonym słońcem!

Więc wiemy że nadchodzi nowa wichura, że wychodzi na jaw nowa fala Światowej Rewolucji Proletariackiej, więc wiemy, że pamięć towarzysza Motina zawsze będzie żywa i żywa w sercach uciskanych mas Bangladeszu i świata po zwycięstwie rewolucji Nowej demokracji w Bangladeszu. Towarzysz Mohammad Abul Motin jest nieśmiertelny! On żyje wiecznie w naszych sercach! Honor dla kontynuatora myśli Siraj Sikder! Wszyscy rewizjoniści zostaną zmiażdżeni!

Centrum marksistowsko-leninowsko-maoistyczne [B]

7 października 2013 r

[Jeżeli chodzi o zawiasy kwadratowe “CMLM[B]” nie my je wstawiliśmy, Centrum marksitowsko-leninowsko-maoistyczne Belgii zazwyczaj wstawia B w kwadratowe zawiasy, reszta zawiasy pochodzi z naszych przypisów]

Komunikat KPMLM Bangladeszu


Wybitny przywódca maoistyczny i zwolennik myśli Siraj Sikdera, towarzysz Mohammad Abul Motin zmarł 29 września 2013 r. O 1 w nocy, w wieku zaledwie 53 lat, zmarł w Mymensingh z powodu zawału serca.

Był głównym przywódcą Rewolucyjnego Ruchu Robotniczego, 2. Komitetu Narodowego i był ważnym asystentem w pracy przy masach KPMLM.

W latach 1972-1975, podczas jego młodości, rozpoznał siebie w programie Proletariackiej Partii Wschodniego Bengalu (PBSP). W 1975 r. Został aresztowany przez siły państwowe; po ośmiu długich latach więzienia został zwolniony w 1983 roku.

Na początku lat 90. wstąpił do Rewolucyjnego Ruchu Robotniczego, maoistowskiej organizacji masowej. Z powodzeniem prowadził walkę o konfiskatę ziemi przez bezrolnych chłopów w różnych wioskach na obrzeżach Mymensingh.

Kiedy w latach 90. linia rewizjonistyczna stała się dominująca w partiach maoistycznych i organizacjach masowych, walczył nieustannie przeciwko niej aż do śmierci.

Podczas fazy przygotowawczej do formowania KPMLM był z nami, podniósł sztandar myśli Siraj Sikder i odegrał energiczną rolę w znalezieniu masowych baz w tych wioskach. ”

Jako lider wśród robotników i bezrolnych chłopów był bardzo popularny. Jego uprzejmość, proste życie które prowadził, i jego duch walki przyciągały wszystkich, zwłaszcza studentów i młodych ludzi poszukujących ideału.

Starsi również okazywali mu wielki szacunek. Stał przed wieloma cierpieniami. Aby lepiej to wyrazić: był najbiedniejszym w Bangladeszu, i to wszystko dla ideologii.

Wśród lewicowych przywódców i kadr był akceptowanym przywódcą. Był szanowany przez wszystkich w mieście Mymensingh. Pisał artykuły regularnie. Napisał książkę poetycką, której tytuł brzmi: Ratowanie marzeń [ludzi] bez marzeń.

Cierpiał na chorobę przez długi czas. Nasza partia poniosła koszty leczenia przez pewien okres, ale nie mogła kontynuować z powodu poważnego kryzysu finansowego. Gdybyśmy mogli kontynuować, nie umarłby tak szybko.

Jego śmierć jest ogromną stratą dla masowej pracy naszej partii.

Cześć czerwony na pamięć towarzysza Motina.

Komunistyczna Partia Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczna Bangladeszu
29 września 2013 r.