Belgijscy faszyści w Krakowie – Polska jako latarnia faszyzmu w Europie

[Version Française du document]

Jest to coś, co zauważył każdy obserwator: w kontekście ogólnego kryzysu kapitalizmu obserwujemy rozwój i wzmocnienie wielu skrajnie prawicowych grup i partii w Europie i na całym świecie. Potwierdza to ważny postęp wyborczy AfD we wschodnich Niemczech w tę niedzielę (w landach Saksonii i Brandenburgii).

Jest to szczególnie rzeczywiste w przypadku Polski gdzie presja kulturowa skrajnej prawicy przeszła przykry etap, podczas gdy w Belgii – przynajmniej w przypadku północnej części kraju – Flandrii – partie nacjonalistyczne “umiarkowane ”, takie jak Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), (Nowy Flamandzki Sojusz) i„ radykalne ”, takie jak Vlaams Belang (Flamandzki interes) – skrajniej prawicy oba! – razem zdobyły 40% w ostatnich wyborach federalnych.

Jeśli dzisiaj Vlaams Belang przedstawia się nam jako struktura, która uległa demokratyzacji, jest to jednak bezpośredni spadkobierca partii Vlaams Blok, która sama się rozwiązała w 2004 r. Po wyroku Sądu Kasacyjnego w sprawie potępiając za „stałe podżeganie do segregacji i rasizmu”.

Vlaams Blok, utworzony w 1977 r. W ramach programu propagującego w szczególności niezależność Flandrii i amnestię dla flamandzkich kolaborantów nazistowskiej okupacji Belgii, stał się znany pod hasłem „Eigen Volk Eerst” (Nasz lud najpierw), a także jego „Program[u] 70 punktów” z pełnym tytułem „Imigracja: rozwiązania. 70 propozycji rozwiązania problemu obcokrajowców ”; przemoc jego aktywistów wobec obcokrajowców i lewicowych aktywistów była wówczas także wiadomością w Belgii.

Twierdząc, że był dyskryminowany decyzją sądu uznaną za niesprawiedliwą, kierownictwo Vlaams Blok postanowiło urodzić Vlaamsa Belanga.

Dries Van Langenhove z bronią

Z wyglądu, Vlaams Belang zmienił się. Ale ta zmiana tożsamości politycznej odbywa się tylko na pozór bazy faszystowsko-nazistowskiej, która się nie zmieniła. Dlatego w ostatnich wyborach parlamentarnych Vlaams Belang powitał na swoich listach założyciela ruchu Schilda & Vriendena (Tarcza i Znajomi) Dries Van Langenhove.
We wrześniu 2018 roku Van Langenhove i Schild & Vrienden byli w centrum reportażu nadanego przez flamandzką telewizję publiczną VRT, który dosłownie eksplodował gładki wizerunek młodych miłych ludzi pod każdym względem, na który Schild & Vrienden wyglądał w masach do tego czasu.

Rzeczywiście okazało się, że Van Langenhove był gospodarzem tajnej grupy na Facebooku, w której transmitowano nieskrępowaną faszystowską myśl, rasistowską ideologię i antysemityzm, w tym pochwałe Adolfa Hitlera, „ w wolnych biegach ”. Zdjęcia Van Langenhove i innych pozujących z bronią palną z zapewnieniem, że za kilka lat ruch będzie kontrolował ulicę poprzez przemoc; wszystko to nie uniemożliwia Van Langenhoneowi zebrania 39 295 głosów preferencyjnych w wyborach w maju 2019 r. poprzez pojawienie się na listach Vlaams Belang, który „zmienił się” …

W tym roku w ramach „Szkoły letniej” młodzi ludzie z Vlaams Belang (Vlaams Belang Jongeren) udali się do Krakowa na zaproszenie swoich rodaków z Polski.

Wydarzenie to może wydawać się trywialne, ponieważ prawdą jest, że różne partie lub organizacje (w tym lewicowe) organizują obozy, wycieczki lub szkoły letnie poza swoim krajem. Liczy się tutaj fakt, że młodzi faszyści z Belgii przyjeżdżają do Polski.

Dlaczego Polska?

Polska jest postrzegana przez skrajną prawicę jako kraj czysty: większość Polaków jest Europejczykami, Rzymianokatolikami – 89% Polaków deklaruje się jako katolicy – i białymi. Największą mniejszością narodową w kraju, która nie jest „europejska” (skrajna prawica uważa że Amerykanie są postrzegani jako Europejczycy) to mniejszość żydowska, która reprezentuje 7 000 osób w całym kraju, a następnie wietnamska mniejszość narodowa która reprezentuje 4000 osób. Na populacji 30 milionów osób.
Nie staramy się kojarzyć z burżuazyjną statystyką, ale ilustruje to sposób, w jaki Polska jest postrzegana przez faszystów jako „etnicznie czysta”, podczas gdy jednocześnie dla burżuazji jest postrzegana jako kraj o wielkim znaczeniu geostrategicznym w Europie..

Polska skrajna prawica wygrała bitwę kulturalną, częściowo z powodu antysemickich rewizjonistów, takich jak Gomułka. Prezydent PRL od 1956 r. Do grudnia 1970 r. Ten ostatni widział wszędzie syjonistów. Jest odpowiedzialny za antysemicką czystkę z 1968 roku; według niego Żydzi w Polsce byli syjonistami bez niuansów.

W ostatnich latach Dzień Niepodległości Polski (11 listopada 1918 r.) jest okazją do spotkania faszystów z całej Europy; w ubiegłym roku włoscy faszyści z Forza Nuova przybyli do Warszawy na święto narodowe! Jeśli jednak skrajna prawica Polski nie jest jeszcze formalnie u władzy, jest bardzo obecna w instytucjach państwowych, zwłaszcza w wojsku i policji.

U władzy konserwatywne siły nacjonalistyczne wykorzystują skrajną prawice jako sojusznika i kilka miesięcy temu mianowali Adama Andruszkiewicza (byłego z Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego) wiceministrem spraw cyfrowych…

„Skauci” Vlaams Belang w pełni to zrozumieli, a ponadto odnoszą się do zwycięstwa kultury reakcyjnej w swoim letnim szkolnym transparencie. Oddział Młodzieży Vlaams Belang jest jego przyzwyczajona do memów; więc na wielu jego naklejkach znajdują się odniesienia do  memów Internetowych. Rzeczywiście, na banerze „krakau zomeruniversiteit 2019” [krakowski letni uniwersytet 2019] są dwie „Countryballs”, niejasno narysowane piłki, które mają reprezentować kraje; jedna reprezentuje Polske w stroju husara, a druga Flandrie trzymający włócznię husarską.

Jesteśmy obecni w dynamice „remove kebab” (fraza używana przez nacjonalistów w Europie, aby powiedzieć „pozbądźmy się Arabów i Turków”), jest to synonim Defend Europe. Oczywiście wybór tego mema nie jest przypadkiem; jako husyci w historii Polski i zbiorowej wyobraźni, to ci elitarni żołnierze „bronili Europy przed barbarzyńcami osmańskimi” 24 września 1683 r. podczas bitwy pod Wiedniem pod dowództwem polskiego króla Jan III Sobieski.

Młodzież VB uprawia AirSoft przy Krakowie

To oczywiście nie wszystko, młodzież VB nie ograniczyła się do ugruntowania swojej obecności w polskim krajobrazie, grali również w AirSoft (praktykę naśladowania gry wojennej) na obrzeżach miasta Kraków, fotografowali się tam w miejscu położonym 80 km od obozu zagłady Auschwitz, uzbrojeni w broń (podróbka tutaj), noszący flamandzką flagę kolaboracji z nazistami. W ten sposób widziano młodego bojownika podnoszącego palec w górę tak jak pseudo-humorysta francuski Dieudonné z jego „wyżej jest słońce” które oznacza że ​​Holokaust jest kłamstwem.

Fakt, że stanowią pozornie uzbrojoną, musi również ostrzegać, ponieważ nastąpił skok; Faszyści z całej Europy przygotowują się do wzięcia broni, jak ukraincy naziści z Brygady Azow i prorosyjscy „nazbol”. Zmierzamy w kierunku nowych pogromów antysemickich; atak terorystyczny w Muzeum Żydowskim w Brukseli i antysemickie prowokacje przed Auschwitz to tylko początki tego, co czeka żydowskie i postępowe masy w Europie oraz indziej, wszystkie postępowe siły są w oczach skrajnej prawicy tylko „Żydokomuną”.

W obliczu tego konieczna jest prawdziwa popularna Akcja Antyfaszystowska w Polsce i w Belgii, podobnie jak prawdziwy Front Ludowy jest niezbędny, aby móc przeciwstawić się próbom śmierci społeczeństwa i demokratycznych opinii : aby walczyć przeciwko próbami całkowitego unicestwienia kultury!
Jeśli Polska upadnie, faszyści będą mieli swoją faszystowską Międzynarodówkę, co sie zmieża, ponieważ wydaje się że polscy faszyści nie znajdują się na pierwszej linii w kręgach nacjonalistycznych w Europie (jest towina Salvini, Orban i Marine Le Pen), odgrywają jednak bardzo centralną rolę, o czym świadczy 11 listopada pokazem siły europejskich i polskich faszystów każdego roku w tym kraju.

Ale tak nie będzie! W bitwie o triumf Światowej Republiki Socjalistycznej nasze dwa kraje ulegną wielkim wstrząsom, starciom między klasami, które będą się składać z wielkich buntów społecznych, prawdziwej bitwy politycznej, ideologicznej i kulturalnej!

Nie mamy wątpliwości, że zwycięstwo nad faszyzmem jest pewne!

Niech żyje klasa robotnicza, najbardziej rewolucyjna klasa w historii!

Niech żyje jej ideologia: materializm dialektyczny, dziś Marksizm-Leninizm-Maoizm!


Redakcje Naprzoda i  Centrum MLM[B]

Wrzesień 2019 r

Być rewolucjonistą to walczyć o budowę Partii

” W ostatecznym rachunku ustrój kapitalistyczny zostanie zastąpiony ustrojem socjalistycznym, jest to obiektywne prawo niezależne od woli ludzkiej. Wbrew wszelkim wysiłkom reakcjonistów, by zatrzymad bieg koła historii, rewolucja nastąpi wcześniej czy później i nieuchronnie osiągnie zwycięstwo ” (Mao Tse-Tung)

Być rewolucjonistą,to jest wiedzieć odróżnić nowego od starego, to umieć się kwestionować, to wiedzieć jak być, w pewnym sensie, we właściwym czasie, we właściwym miejscu.

Ale oczywiście w społeczeństwie belgijskim w 2019 roku bycie we właściwym czasie we właściwym miejscu jest trudnym wyzwaniem.


Ale wszystko zmienia się nieuchronnie. Spokój strzępi się coraz szybciej; dziś wszyscy doskonale wiedzą, że rzeczy nie pozostaną takie, jakie są. Dominującym dziś indywidualizmem jest trauma, która jutro ustąpi miejsca wściekliźnie.


Co więcej, jest to reguła: stajemy się świadomi, a następnie działamy zgodnie z tym.

Ale w tym procesie trzeba wiedzieć, jak pozostać autentycznym, nigdy nie ustępować goryczy, krótko mówiąc, nigdy nie można dojść do sytuacji, w której wyobrażamy sobie rzeczy takimi, jakimi są ostatecznie, ale nie czując niczego.

Istnieje niebezpieczeństwo: kapitalizm bije tak brutalnie, że wywołuje fałszywy bunt, że wywołuje wstręt, śledzionę, dyskomfort, brutalność, wycofanie się w siebie.

Nie to [potrzebujemy]! Są wielkie wstrząsy, które nieuchronnie nadejdą! Tak więc potrzeba „wspinania się z ziemi do nieba”, potrzeba Partii jest coraz pilniejsza!
Dzisiaj jest oczywiście wielu, którzy twierdzą, że są Partią – jak PTB [Partia Pracujących Belgii], aby mówić tylko o nich. Ale to są próżne pretensje. Tylko podejście naukowe pozwala na właściwe zrozumienie – i zwycięstwo.


Dlatego wybrano termin Centrum Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczne [Belgii]. Został wybrany, ponieważ jutro zaczyna się dzisiaj, ponieważ nasza tożsamość nie pochodzi z przeszłości, ale z przyszłości.Komuniści są z jutrzejszego świata, z komunizmu który wzniesie się na gruzach kapitalizmu i podstaw socjalizmu.


I jako krok naprzód w tym procesie, w tym długim marszu charakterystycznym dla cech imperialistycznej Belgii i jej dekadenckiego społeczeństwa rozpadającego się równolegle z ogólnym kryzysem kapitalizmu, potwierdzamy konieczność budowy Partii.Oczywiście droga jest jeszcze długa. Ale potwierdzenie tej konieczności jest krokiem w kierunku konferencji, w stronę Kongresów świadków walki rewolucyjnej, w walce o rewolucję socjalistyczną.


Tak, rewolucja, to słowo coraz bardziej wygnane od skrajnej lewicy, podczas gdy powinno rezonować każdego dnia więcej. Potwierdzenie konieczności Partii jest owocem pracy wczorajszej i jutra … Niech to będzie naszą tożsamośćą dzisiaj!

Każdy dzień przybliża nas do zwycięstwa!


“Tylko ideologia i reżim społeczny komunizmu rozprzestrzeniały się po świecie z porywczością lawiny i siłą błyskawicy; sprawią, że ich wspaniały wiosenny rozkwit rozkwitnie” (Mao Tse-Tung)

30 maja 2019

Centrum Marksitowsko-Leninowkso-Maoistyczne [Belgii]

Deklaracja Maoistowska Pierwszego Maja 2019

[ Publikowano na lesmaterialistes.com i centremlm.be z okazji 1 Maja. ]
Z okazji tego następnego Pierwszego Maja Centrum Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczne Belgii i Komunistyczna Partia Francji (Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczna) wyrażają swoje zaufanie i entuzjazm dla rosnącej afirmacji drugiej fali światowej rewolucji.

Pierwsza fala utworzyła sto lat temu, w marcu 1919 r., Międzynarodówkę Komunistyczną; druga fala osiągnie jej cel: zjednoczenia świata i urzeczywistnienia socjalizmu na całej planecie.

Powstanie Światowej Republiki Socjalistycznej jest nieuniknione w XXI wieku. Uświadomienie sobie całkowitego zjednoczenia ludzkości na podstawie stosunków socjalistycznych w gospodarce iw całym społeczeństwie jest pewne. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Rozwiązanie problemów środowiskowych [w sensie ekologicznych] poprzez ustanowienie dialektycznych stosunków ludzkości z planetą uważaną za biosferę jest nieuniknione. Zrozumienie natury żywej materii i jej szacunku idzie w parze z dialektycznym materialistycznym zrozumieniem ogólnej ewolucji wiecznego i nieskończonego wszechświata.

Zapewniamy, że opanowanie materializmu dialektycznego i jego fundamentalnych tez o wszechświecie jest podstawą zrozumienia rzeczywistości i jej transformacji.

Nie można zaprzeczyć, że wciąż wymaga to potężnych inicjatyw. Mao Tse-Tung przemawiał w latach sześćdziesiątych, że w następnych pięćdziesięciu do stu lat, ludzkość doświadczy wstrząsów, jak nigdy dotąd. Jesteśmy dokładnie w tym okresie i chodzi o bycie na pierwszej linii. Jesteśmy na pierwszej linii, awangardą klasy robotniczej w Belgii i Francji.

Mówimy: nie będzie kapitulacji, nie będzie odwrotu, nie zmieni się podstaw ideologicznych ani rewizji głównych zasad. Jesteśmy w pełni świadomi złożoności zadań spoczywających na nas, ale będziemy w stanie przyjąć je z wigorem i największym poczuciem odpowiedzialności. Jesteśmy pełni optymizmu co do przyszłości: triumf komunizmu odpowiada ruchowi samego wszechświata. Proletariat jest najbardziej rewolucyjną klasą w historii.

Prawdą jest, że w imperialistycznych metropoliach rekompozycja tkaniny proletariackiej jest nadal procesem ciągłym, który nie podąża liniową ścieżką i nadal wymaga niezwykle ważnej pracy merytorycznej. W tej dziedzinie wciąż jest do zrobienia tytaniczna praca. Wierzymy jednak, że zrozumieliśmy niezbędne ogólne wytyczne. W tym sensie nasze dwie organizacje są w pełni zaangażowane w tę walkę, aby proletariat odzyskał siły i powrócił do odzyskania swojej tożsamości, która przeszła głębokie zmiany w wyniku wzrostu sił wytwórczych, poza głębokimi odkształceniami, znaczącymi błędami.


Ten proces rekompozycji tkaniny proletariackiej odpowiada pojawieniu się drugiej fali rewolucji światowej. A kapitalistyczny sposób produkcji, zarówno w Belgii, jak i we Francji, doświadcza takich wewnętrznych problemów z powodu swoich historycznych ograniczeń, że coraz mniej jest w stanie zamrozić stosunki społeczne za pomocą aparatu państwowego i zepsucie dużej części proletariatu. Doprowadziło to od lat 50. XX wieku do wyparcia głównej sprzeczności w strefie szturmowej: Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji. Jesteśmy teraz w nowym okresie.


Jest również potwierdzenie ideologii komunistycznej, które powstaje historycznie, poprzez dojrzewanie konfliktów klasowych, a zwłaszcza napędzającą rolę dyfuzji odgrywanej przez nasze organizacje. Tutaj bardzo wyraźnie stwierdzamy, że wyjaśnienia materializmu dialektycznego są decydującą bronią, aby mieć niezbędne narzędzia, w teoretycznych i praktycznych, intelektualnych i materialnych polach, aby rozwinąć Przyczynę. Nie jest to kwestia dodatku ani filozofii, której towarzyszą proste żądania, ale twarda podstawa afirmacji komunistycznej.

Jest jednak rzeczą oczywistą, że błędem byłoby jednostronne rozważenie, że sprzeczność proletariacko-burżuazyjna już wznowiła swój naturalny bieg. Jesteśmy bardzo daleko od tego przypadku. Ideologiczne, kulturowe, społeczne i polityczne szczątki lat 1950-1980 są nadal bardzo obecne. Lata 1990-2010 były również naznaczone wzmocnieniem wielu aspektów kapitalistycznego sposobu produkcji, spowodowanego postępem technologicznym, upadkiem bloku zdominowanego przez socjal-imperializm sowiecki i integracją z gospodarką kapitalistyczną światową Chin, która stała się socjal-faszystowska.

W tym sensie błędne jest rozważanie ruchu takiego jak „żółte kamizelki” we Francji, innego niż wyrażenie kapitalistycznego kryzysu w ogóle, a drobnomieszczaństwa w szczególności. Istnieje zjawisko nożyczek, w którym wszystko między proletariatem a burżuazją zostaje zmiażdżone. Zjawisko to jest również równoległe do wielu innych, które podobnie wyrażają lęk przed widzeniem kapitalizmu, który nie jest już w stanie zapewnić pokoju społecznego, dać upust swym małym kapitalistom, zneutralizować klasę robotniczą.

Drobnoburżuazyjne interpretacje ogromnego kryzysu ekologicznego i przerażającego ekocydu[Ziemiobójstwo], jaki on powoduje, katastrofalne pogorszenie globalnego ocieplenia, dramatyczny stan zwierzęcy, są także terroryzowanym wyrazem środkowych warstw kapitalizmu, które zostały pomiędzy młotem żądań proletariackich i kowadłem kapitalizmu. W rzeczywistości są to zjawiska odpowiadające historycznej granicy kapitalizmu. Nadszedł czas jego wyprzedzania na świecie.


Z okazji tego następnego Pierwszego Maja Centrum Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczne Belgii i Komunistyczna Partia Francji (Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczna) wyrażają swoje zaufanie i entuzjazm dla rosnącej afirmacji drugiej fali światowej rewolucji.

Dyskursy na temat „skończonego świata”, konieczności przejścia do „zrównoważonego” rozwoju gospodarczego, przyjęcia bardziej „trzeźwego” sposobu życia, są niczym innym, jak próbą ograniczenia koła Historii. Faszyzm pojawia się również silniej jako wymóg cofnięcia się. Wezwania do bycia bardziej „rozsądnymi” są zawsze liczniejsze w pasożytniczych warstwach intelektualnych. Cały ten katastrofizm jest zasadniczo obcy dla tych, którzy zrozumieli skalę zachodzących zmian, ich skalę.

W rzeczywistości materia jest niewyczerpana i znamy czas ogólnej przemiany, zarówno życia społecznego, jak i relacji ludzkości z resztą materii. Aby sprostać temu procesowi, musimy wyzwolić siły wytwórcze, przyjmując zasady socjalizmu we wszystkich dziedzinach. To właśnie stworzy dynamikę produktywną dla całego życia w Biosferze jaką jest planeta, ogłaszając w średnim okresie proces kolonizacji kosmicznej i coraz większą dyfuzję życia.

Wymaga to ogromnej zdolności do samokrytyki w porównaniu ze starym stylem życia. Tylko kolektywizm jest w stanie przełamać indywidualizm i egoizm, które charakteryzują dominujące inicjatywy i wartości w kapitalistycznym trybie produkcji. Tylko perspektywa oparta na pojęciu totalności, całości, uniwersalizmu może pozwolić społeczeństwu nie wpaść w ciosy ultra-indywidualizmu, jego kapryśnej konsumpcji, pogardy dla wszelkiej moralności i wszystkich wymóg społecznych.

Kapitalistyczny sposób produkcji, w zatraceniu, wytwarza również tylko horrory kulturowe i trucizny ideologiczne. Sztuka współczesna, relatywizm moralny, najbardziej oburzający cynizm, kult nadmiernego ego i daremnego wyglądu, literatura subiektywistyczna, dysonansowa muzyka jako wartość sama w sobie lub powtarzalna i uproszczona z prostymi harmoniami … Kapitalizm wykorzystuje nadprodukcję kapitału, aby jeszcze bardziej zaatakować aspekty życia codziennego.


To jednak jest daremne. Masy czują się zasadniczo obce całej tej dekadencji, nawet jeśli bardziej lub mniej ważne sektory mogą czuć się zafascynowane lub chwilowo zdezorientowane. Masy są po stronie transformacji i kultury, otwartości i rozwoju. Utrwalanie tożsamości, materialny fetyszyzm, powierzchowność są im zasadniczo obce. Przyszłość jest tu przeciwna celebracji idealizowanej przeszłości, socjalizmu wobec dekadencji „kultury” w kapitalizmie, wobec antykapitalistycznego romantyzmu, jakim jest faszyzm.

W Belgii i Francji bitwa jest więc walką o uwolnienie inicjatyw mas, podniesienie ich świadomości i zdolności organizacyjnych. Awangarda otwiera tutaj przestrzeń i, wychodząc od centralnej roli robotników, tworzy ruch, który sprawia, że ​​powstanie Demokracji Ludowej jest strategiczną propozycją. Chodzi o to, aby system dominujący zawiódł, wstrząsnąć niego, iść do ataku za ustanowienie nowego państwa. Tutaj trzeba być pewnym zwycięstwa.


Niech żyje klasa robotnicza, najbardziej rewolucyjna klasa w historii!

Niech żyje jej ideologia: materializm dialektyczny, dzisiaj Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Wojna ludowa aż do komunizmu!

Niech żyje druga fala światowej rewolucji!

Komunistyczna Partia Francji (Marksitowska-Leninowska-Maoistowska)

Centrum Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczne Belgii

Czym jest Maoizm ?

Historycznie, Lenin zakładał Marksizm w Rosji, i Mao Tse-Tung zakładał Markszizm-Leninizm w Chinach. W ten sam sposób co Lenin i rosyjska rewolucja [Pażdiernikowa] posuneli do przodu markszizm, Mao Tsetung i chińska rewolucja posuneli do przodu marksizm-leninizm.

Więc, Maoizm jest trzecim etapem markszizmu, leninizm będący drugim.

Mao Tsetung zdefiniował odpowiednio czym jest materializm dialektyczny. Jego dzieło “W sprawie sprzeczności” jest syntezą absolutnie niezbędną dla każdego komunisty, poprzez prezentację twardego rdzenia nauki proletariackiej.

W latach 1950-1960, Mao Tse-Tung objął prowadzenie w walce przeciwko rewizjonizmowi który triumfował w ZSRR po śmierci Stalina. Odrzucił błędne tezy Chruszczowa, Thoreza, Togliattia, Tito’a, itd. Obronił podstawowe zasady komunizmu, uczynił je jaśniejszymi.

I Mao pokazał czym jest etap rewolucji demokratycznej, rodzaj rewolucji w uciskanych krajach przez garstke krajów kapitalistycznych którzy przeszli na stadium imperialistyczny. Pokazał jak burżuazja narodowa krajów półkolonialnych jest uciskana, podczas gdy powstała biurokratyczna burżuazja sprzedana imperializmowi, w sojuszu z wielkimi właścicielami ziemskimi.

Podkreślił znaczenie tych krajów półkolonialnych w światowej rewolucji, krajów tworzących “strefe szturmową”, gdzie żyje większość ludności ludzkiej na ziemi.

W tych krajach, jak we wszystkich krajach, strategia komunistyczna jest Przedłużona Wojna Ludowa. To jest forma wojskowa proletariacka, kórą Mao Tse-Tung teoretyzował i która zostają praktykowana podczas rewolucji Chińskiej.
Każda rewolucja, demokratyczna czy socjalistyczna, muszi przyjąć tę formę aby odnieść zwycięstwo.

Komunistyczne motto brzmi: “ Wojna Ludowa aż do Komunizmu!”

W ten sam sposób, Mao Tse-Tung pokazał znaczenie kultury w socjalizmie, co idzie w parze z linią mas, jak świadczą inicjatywy na dużej skali Wielkiego Skoku Naprzód i, ponim, Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna. Serce linii mas jest wyprzedzanie sprzecznośći miedzy pracą ręczną a pracą umysłową, i miedzy miastami a wsiami.

Mao Tse-Tung wytłumaczył w prawidłowy sposób jak działa dialektyka w wewnątrz Partii Komunistycznej, prowadząca ona do powstania dwóch linii, lini czerwonej i linii czarnej, linii rewolucjonistycznej i linii rewizjonistycznej.

W ten sposób, materializm dialektyczny może, od Mao Tse-Tunga, być doskonale rozwiniętą nauką, zdolną do konfrontacji ze wszystkimi aspektami życia.

Opublikowano przez Marksistowskie-Leninistowskie-Maoistowskie Centrum (Belgii) po francusku. 10 Sierpnia 2016
Ten dokument jest po raz pierwszy publikowany po polsku.