Belgijscy faszyści w Krakowie – Polska jako latarnia faszyzmu w Europie

[Version Française du document]

Jest to coś, co zauważył każdy obserwator: w kontekście ogólnego kryzysu kapitalizmu obserwujemy rozwój i wzmocnienie wielu skrajnie prawicowych grup i partii w Europie i na całym świecie. Potwierdza to ważny postęp wyborczy AfD we wschodnich Niemczech w tę niedzielę (w landach Saksonii i Brandenburgii).

Jest to szczególnie rzeczywiste w przypadku Polski gdzie presja kulturowa skrajnej prawicy przeszła przykry etap, podczas gdy w Belgii – przynajmniej w przypadku północnej części kraju – Flandrii – partie nacjonalistyczne “umiarkowane ”, takie jak Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), (Nowy Flamandzki Sojusz) i„ radykalne ”, takie jak Vlaams Belang (Flamandzki interes) – skrajniej prawicy oba! – razem zdobyły 40% w ostatnich wyborach federalnych.

Jeśli dzisiaj Vlaams Belang przedstawia się nam jako struktura, która uległa demokratyzacji, jest to jednak bezpośredni spadkobierca partii Vlaams Blok, która sama się rozwiązała w 2004 r. Po wyroku Sądu Kasacyjnego w sprawie potępiając za „stałe podżeganie do segregacji i rasizmu”.

Vlaams Blok, utworzony w 1977 r. W ramach programu propagującego w szczególności niezależność Flandrii i amnestię dla flamandzkich kolaborantów nazistowskiej okupacji Belgii, stał się znany pod hasłem „Eigen Volk Eerst” (Nasz lud najpierw), a także jego „Program[u] 70 punktów” z pełnym tytułem „Imigracja: rozwiązania. 70 propozycji rozwiązania problemu obcokrajowców ”; przemoc jego aktywistów wobec obcokrajowców i lewicowych aktywistów była wówczas także wiadomością w Belgii.

Twierdząc, że był dyskryminowany decyzją sądu uznaną za niesprawiedliwą, kierownictwo Vlaams Blok postanowiło urodzić Vlaamsa Belanga.

Dries Van Langenhove z bronią

Z wyglądu, Vlaams Belang zmienił się. Ale ta zmiana tożsamości politycznej odbywa się tylko na pozór bazy faszystowsko-nazistowskiej, która się nie zmieniła. Dlatego w ostatnich wyborach parlamentarnych Vlaams Belang powitał na swoich listach założyciela ruchu Schilda & Vriendena (Tarcza i Znajomi) Dries Van Langenhove.
We wrześniu 2018 roku Van Langenhove i Schild & Vrienden byli w centrum reportażu nadanego przez flamandzką telewizję publiczną VRT, który dosłownie eksplodował gładki wizerunek młodych miłych ludzi pod każdym względem, na który Schild & Vrienden wyglądał w masach do tego czasu.

Rzeczywiście okazało się, że Van Langenhove był gospodarzem tajnej grupy na Facebooku, w której transmitowano nieskrępowaną faszystowską myśl, rasistowską ideologię i antysemityzm, w tym pochwałe Adolfa Hitlera, „ w wolnych biegach ”. Zdjęcia Van Langenhove i innych pozujących z bronią palną z zapewnieniem, że za kilka lat ruch będzie kontrolował ulicę poprzez przemoc; wszystko to nie uniemożliwia Van Langenhoneowi zebrania 39 295 głosów preferencyjnych w wyborach w maju 2019 r. poprzez pojawienie się na listach Vlaams Belang, który „zmienił się” …

W tym roku w ramach „Szkoły letniej” młodzi ludzie z Vlaams Belang (Vlaams Belang Jongeren) udali się do Krakowa na zaproszenie swoich rodaków z Polski.

Wydarzenie to może wydawać się trywialne, ponieważ prawdą jest, że różne partie lub organizacje (w tym lewicowe) organizują obozy, wycieczki lub szkoły letnie poza swoim krajem. Liczy się tutaj fakt, że młodzi faszyści z Belgii przyjeżdżają do Polski.

Dlaczego Polska?

Polska jest postrzegana przez skrajną prawicę jako kraj czysty: większość Polaków jest Europejczykami, Rzymianokatolikami – 89% Polaków deklaruje się jako katolicy – i białymi. Największą mniejszością narodową w kraju, która nie jest „europejska” (skrajna prawica uważa że Amerykanie są postrzegani jako Europejczycy) to mniejszość żydowska, która reprezentuje 7 000 osób w całym kraju, a następnie wietnamska mniejszość narodowa która reprezentuje 4000 osób. Na populacji 30 milionów osób.
Nie staramy się kojarzyć z burżuazyjną statystyką, ale ilustruje to sposób, w jaki Polska jest postrzegana przez faszystów jako „etnicznie czysta”, podczas gdy jednocześnie dla burżuazji jest postrzegana jako kraj o wielkim znaczeniu geostrategicznym w Europie..

Polska skrajna prawica wygrała bitwę kulturalną, częściowo z powodu antysemickich rewizjonistów, takich jak Gomułka. Prezydent PRL od 1956 r. Do grudnia 1970 r. Ten ostatni widział wszędzie syjonistów. Jest odpowiedzialny za antysemicką czystkę z 1968 roku; według niego Żydzi w Polsce byli syjonistami bez niuansów.

W ostatnich latach Dzień Niepodległości Polski (11 listopada 1918 r.) jest okazją do spotkania faszystów z całej Europy; w ubiegłym roku włoscy faszyści z Forza Nuova przybyli do Warszawy na święto narodowe! Jeśli jednak skrajna prawica Polski nie jest jeszcze formalnie u władzy, jest bardzo obecna w instytucjach państwowych, zwłaszcza w wojsku i policji.

U władzy konserwatywne siły nacjonalistyczne wykorzystują skrajną prawice jako sojusznika i kilka miesięcy temu mianowali Adama Andruszkiewicza (byłego z Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego) wiceministrem spraw cyfrowych…

„Skauci” Vlaams Belang w pełni to zrozumieli, a ponadto odnoszą się do zwycięstwa kultury reakcyjnej w swoim letnim szkolnym transparencie. Oddział Młodzieży Vlaams Belang jest jego przyzwyczajona do memów; więc na wielu jego naklejkach znajdują się odniesienia do  memów Internetowych. Rzeczywiście, na banerze „krakau zomeruniversiteit 2019” [krakowski letni uniwersytet 2019] są dwie „Countryballs”, niejasno narysowane piłki, które mają reprezentować kraje; jedna reprezentuje Polske w stroju husara, a druga Flandrie trzymający włócznię husarską.

Jesteśmy obecni w dynamice „remove kebab” (fraza używana przez nacjonalistów w Europie, aby powiedzieć „pozbądźmy się Arabów i Turków”), jest to synonim Defend Europe. Oczywiście wybór tego mema nie jest przypadkiem; jako husyci w historii Polski i zbiorowej wyobraźni, to ci elitarni żołnierze „bronili Europy przed barbarzyńcami osmańskimi” 24 września 1683 r. podczas bitwy pod Wiedniem pod dowództwem polskiego króla Jan III Sobieski.

Młodzież VB uprawia AirSoft przy Krakowie

To oczywiście nie wszystko, młodzież VB nie ograniczyła się do ugruntowania swojej obecności w polskim krajobrazie, grali również w AirSoft (praktykę naśladowania gry wojennej) na obrzeżach miasta Kraków, fotografowali się tam w miejscu położonym 80 km od obozu zagłady Auschwitz, uzbrojeni w broń (podróbka tutaj), noszący flamandzką flagę kolaboracji z nazistami. W ten sposób widziano młodego bojownika podnoszącego palec w górę tak jak pseudo-humorysta francuski Dieudonné z jego „wyżej jest słońce” które oznacza że ​​Holokaust jest kłamstwem.

Fakt, że stanowią pozornie uzbrojoną, musi również ostrzegać, ponieważ nastąpił skok; Faszyści z całej Europy przygotowują się do wzięcia broni, jak ukraincy naziści z Brygady Azow i prorosyjscy „nazbol”. Zmierzamy w kierunku nowych pogromów antysemickich; atak terorystyczny w Muzeum Żydowskim w Brukseli i antysemickie prowokacje przed Auschwitz to tylko początki tego, co czeka żydowskie i postępowe masy w Europie oraz indziej, wszystkie postępowe siły są w oczach skrajnej prawicy tylko „Żydokomuną”.

W obliczu tego konieczna jest prawdziwa popularna Akcja Antyfaszystowska w Polsce i w Belgii, podobnie jak prawdziwy Front Ludowy jest niezbędny, aby móc przeciwstawić się próbom śmierci społeczeństwa i demokratycznych opinii : aby walczyć przeciwko próbami całkowitego unicestwienia kultury!
Jeśli Polska upadnie, faszyści będą mieli swoją faszystowską Międzynarodówkę, co sie zmieża, ponieważ wydaje się że polscy faszyści nie znajdują się na pierwszej linii w kręgach nacjonalistycznych w Europie (jest towina Salvini, Orban i Marine Le Pen), odgrywają jednak bardzo centralną rolę, o czym świadczy 11 listopada pokazem siły europejskich i polskich faszystów każdego roku w tym kraju.

Ale tak nie będzie! W bitwie o triumf Światowej Republiki Socjalistycznej nasze dwa kraje ulegną wielkim wstrząsom, starciom między klasami, które będą się składać z wielkich buntów społecznych, prawdziwej bitwy politycznej, ideologicznej i kulturalnej!

Nie mamy wątpliwości, że zwycięstwo nad faszyzmem jest pewne!

Niech żyje klasa robotnicza, najbardziej rewolucyjna klasa w historii!

Niech żyje jej ideologia: materializm dialektyczny, dziś Marksizm-Leninizm-Maoizm!


Redakcje Naprzoda i  Centrum MLM[B]

Wrzesień 2019 r

Deklaracja redakcji Naprzód – Walczmy przeciwko antysemityzmowi

Według CBOS 32% polskiego społeczeństwa ma niechęć do Żydów i 30% Polaków uważa, że nie można być jednocześnie Polakiem i Żydem. W tym samym raporcie dowiadujemy się, że według 62% polskiego społeczeństwa relacja między Żydami i Polakami jest tak samo korzystna, według 20% społeczeństwa polskiego relacja jest bardziej korzystna dla Żydów niż Polaków i według 6% wyłącznie dla żydów. To oznacza, że jedynie 12% Polaków widzi Żydów jako mniejszość uciśnioną.

Żydowska mniejszość w Polsce jest jedną z głównych mniejszości uciśnionych. W zeszłym roku synagoga gdańska została zaatakowana przez polskiego faszystę. Ten atak miał miejsce podczas święta Jom Kippur, które jest świętem pokutnym. Ten atak, podczas którego kamień został rzucony w synagogę, przypomina nam antysemickie XX wiecznie pogromy w Polsce, jak i te w III Rzeszy, podczas których zamachów dokonywano nie tylko na życie, ale też mienie żydowskie. Antysemici dokonują ulicznej agitacji, np. w postaci graffiti i palenia kukieł przypominających wyglądem stereotypowego przedstawiciela mniejszości żydowskiej.

Antysemityzm jest zakorzeniony w polskiej kulturze, co widać i słychać nawet podczas pospolitych rozmów życia codziennego, określenia takie jak ,,idę oddać ten zegarek do żyda’’ opisujące proces sprzedania przedmiotu w lombardzie, czy zwrócenie uwagi komuś skąpemu, że zachowuje się jak Żyd, albo nazwanie kogoś postępującego egoistycznie Żydem, nie robi już na nikim wrażenia. Opresjonowanie mniejszości dotyka też Romów, którzy też przedstawiani są w kulturze jako złodzieje (powiedzenie ‘’wycyganić’’).

J. Stalin – Odpowiedź na zapytanie Żydowskiej Agencji Telegraficznej w Ameryce: “Szowinizm narodowy i rasowy jest przeżytkiem obyczajów, które głosiły nienawiść między ludźmi, obyczajów właściwych okresowi kanibalizmu. Antysemityzm, jako skrajna forma szowinizmu rasowego, jest najbardziej niebezpiecznym przeżytkiem kanibalizmu.

Antysemityzm jest dogodny dla wyzyskiwaczy jako piorunochron, chroniący kapitalizm przed ciosem mas pracujących. Antysemityzm jest niebezpieczny dla mas pracujących, jest bowiem fałszywą ścieżką, która sprowadza je z właściwej drogi na manowce. Toteż komuniści, jako konsekwentni intenacjonaliści, nie mogą nie być nieprzejednanymi i śmiertelnymi wrogami antysemityzmu.”

Dlaczego postępowe osoby, ugrupowania, oraz komuniści są przeciwko antysemityzmowi? Antysemityzm jest bazą ekonomiczną faszyzmu: faszyści uważają się za antykapitalistów, chociaż wprawdzie nie są antykapitalistami. Dla faszystów nie ma klasy dominującej, lecz jest Żyd (albo syjonista). Faszyści personifikują kapitalizm przedstawiając go jako Żyda, jednocześnie ich wizja obecnego systemu ekonomicznego to fantazmat. To jest tzw. antykapitalizm romantyczny, tj. stawianie finansistów i pieniądza jako element prowadzący kapitalizm, wprawdzie jest to tylko sposób wymiany towarów. Pieniądz nie napędza kapitalizmu, nawet gdyby dać robotnikowi więcej pieniędzy, czy zlikwidować w ogóle pieniądz, to nie zlikwidowalibyśmy kapitalizmu ,,To samo dzieje się codziennie na naszych oczach. Każdy nowy kapitał wciąż jeszcze wstępuje na scenę – tzn. na rynek, rynek towarowy, rynek pracy lub rynek pieniężny – najpierw jako pieniądz, pieniądz, który poprzez określone procesy przeistoczyć się ma w kapitał.’’-Karol Marks.

Faszyści wykorzystują antysemityzm jako paliwo do silnika budującego nacjonalistyczne nastroje w państwie. W dzisiejszych czasach nienawiść do Ukraińców jest ściśle powiązana z antysemityzmem. Antysemityzm nie posiada tego samego charakteru co inne rasizmy, bo zawsze wiążę się z teoriami spiskowymi. Rasizm nie może istnieć bez antysemityzmu, a antysemityzm nie może istnieć bez rasizmu.

Od wieków w polskim dyskursie politycznym jest wyraźny antysemityzm, mimo ogromnych tragedii jakie spotkały ludność żydowską na przestrzeni wieków, wciąż populiści, reakcjoniści i faszyści posługują się tą samą antysemicką narracją, żeby odnaleźć element spajający naród. Lewicowi postmoderniści i anarchiści obśmiewają faszystów nazywając ich debilami i chorymi ludźmi. Faszyzm to nie choroba, tylko niebezpieczna ideologia dla całego ludu, więc bojówki uliczne to nie jedyna droga na walkę z faszyzmem. Walka kulturalna jest ważna, albo nawet i ważniejsza w niektórych momentach (Tą kwestię rozwiniemy w następnej deklaracji). Postępowe osoby nie mogą akceptować przemówień, pokroju tych wygłaszanych przez Grzegorza Brauna, na przykład w jego spocie wyborczym, czy Piotra Rybaka, który publicznie palił kukłę ‘’Żyda’’.

Antysemityzm nie zawsze od razu funkcjonuje na swoich pełnych obrotach, np. we włoskiej partii faszystowskiej (PNF), gdzie były kadry żydowskie do 1938 roku.

Rasizm to nie tylko domena dzisiejszej prawej strony polskiej polityki. Na lewicy są ugrupowania, które dają ciche przyzwolenie na antysemityzm, co jest równoznaczne z angażowaniem się w tym.

Zbudujmy razem front ludowy, na płaszczyźnie kulturalnej, ekonomicznej, społecznej! Faszyzm jest coraz bliżej. Jeżeli masy ludowe nie zorganizują się w froncie ludowem pod kierownictwem Partii, przeżyjemy tą samą sytuację co w latach 20 i 30 XX wieku.

Nadchodzi czas pogromów, a naszym zadaniem, na obecną chwilę, jest zapobiegnięcie temu.

Przypisy:

Materiały antysemickie :

https://www.facebook.com/watch/?v=2382486455149611
https://www.facebook.com/watch/?v=419661458625496
https://www.facebook.com/watch/?v=658415594639759