Odezwa ŻOB

[23 kwietnia 1943]

Polacy! Obywatele! Żołnierze Wolności!

Wśród huku armat, z których armia niemiecka wali do naszych domów, do mieszkań naszych matek, dzieci i żon;
Wśród terkotu karabinów maszynowych, które zdobywamy w walce na tchórzliwych żandarmach i S.S.-owcach;
Wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego ghetta Warszawy – my – więźniowie ghetta – ślemy Wam bratnie, serdeczne pozdrowienia.
Wiemy, że w serdecznym bólu i łzach współczucia, że z podziwem i trwogą o wynik tej walki przyglądacie się wojnie, jaką od wielu dni toczymy z okrutnym okupantem.
Lecz wiedzcie także, że każdy próg ghetta jak dotychczas, tak i nadal będzie twierdzą; że może wszyscy zginiemy w walce, lecz nie poddamy się; że dyszymy jak i Wy żądzą odwetu i kary za wszystkie zbrodnie wspólnego wroga.

Toczy się walka o Waszą i naszą W o l n o ś ć .
O Wasz i nasz – ludzki, społeczny, narodowy – honor i godność.
Pomścimy zbrodnie Oświęcimia, Treblinki, Bełżca, Majdanka!

Niech żyje braterstwo broni i krwi Walczącej Polski!
Niech żyje Wolność!
Śmierć katom i oprawcom!
Niech żyje walka na śmierć i życie z okupantem!

ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA.

Głos Wybrzeża – „Ofiara ich krwi nie była daremna“ W 6-tą rocznicę powstania w getcie warszawskim

W 6-tą rocznicę powstania w getcie warszawskim odbyła się w Warszawie uroczysta akademia, która zgromadziła przedstawicieli społeczeństwa stolicy z przodownikami pracy warszawskich fabryk i zakładów na czele.

Za stołem prezydialnum widnieje napis: „Wierni ostatniej woli bojowników getta warszawskiego – walczymy przeciwko podżegaczom wojennym”.

 Uroczystą akademię zagaił członek biura wykonawczego CKZWP ob. Fiszgrund, witając przybyłych członków Rządu z wicepremierem Antonim Korzyckim na czele.
 Minęło 6 lat– powiedział m. in. w zagajeniu Fiszgrund – od dnia, gdy ludność żydowska getta warszawskiego wzniosła sztandar zbrojnej walki przeciwko hitlerowskiej przemocy. Bojownicy zginęli, ale idee, o które walczyli żyją.

 Witany długotrwałymi oklaskami zabrał z kolei głos w imieniu PZPR tow. Gliniarz

„Na barykadach getta – oświadczył m. in. mówca – ludność żydowska walczyła nie tylko o swoje ludzkie prawa przeciw barbarzyństwu hitlerowskiemu. Wlaka getta była jednym z wielu odcinków szerokiego frontu walki przeciw faszyzmowi. Dlatego powstanie w getcie warszawskim ma znaczenie ogólnoludzkie.
Bohaterscy obrońcy getta nie na próżno zginęli. Rozbita została wiedza hitleryzmu. Ale miejsce hitlerowskich „panów świata” zajęli inni imperialiści, podżegacze do nowej wonny. To też walka o pokój toczy się dalej. W walce tej jednak pozycje obrońców demokracji i wolności narodów są dziś o wiele silniejsze. Rośnie siła międzynarodowego obozu pokoju, wzmacnia się jego solidarność.
 Nie wolno nam ustawać w walce z imperializmem – powiezdział w zakończeniu tow. Gliniarz. Będziemy wzmacniać polską demokrację ludową, będziemy wzmacniać nasz sojusz ze Związkiem Radzieckim i z wszystkimi krajami walczącymi o pokój i wolność” 

Głos Wybrzeża – 20 kwietnia 1949