Walka dwóch systemów – Mosty-Nasze Słowo

Mosty -Nasze Słowo 1949.

Kapitalizm światowy widzi wzbierającą falę rewolucyjną i czuję się zagrożony. Pod kierunkiem swej awangardy – kapitalizmu Stanów Zjedznoczonych, przeszedł on do ofensywy przeciwko klasie robotniczej, zmierza do nowej wyprawy krzyżowej przeciwko bastionowi socjalizmu, Związkowi Radzieckiemu. Walczą obecnie ze sobą – nie „Wschód” i „Zachód”– lecz dwa systemy społeczno-gospodarcze: eksploatatorski, spekulacyjny kapitalizm, system chaosu gospordaczego, bezrobocia i wojny – z system planowanej, racjonalnej gospodarki, która służy narodowi, milionowym masom ludowym, ludzion pracy. Toczy się międzynarodowa walka klas.

Dwie są podstawowe przyczyny kapitalistycznej ofensywy: gospodarcza–imperializm nie chche zrezygnować ze straconycg żródeł surowcowych i rynków zbytu, oraz polityczna – obawa przed rewolucją socjalną.
 Na czele kapitalistycznej ofensywy stanęły Stany Zjednoczone, gdyż kapitalizm europejski wyszedł z drugiej wojny światowej ogromnie osłabiony i stoi na progu bankructwa. Imperializm brytyjski stacza się i rozpada się w oczach. Również zwycięstwo Izraela w walce o niępodległość byłó jedno z elementów brytyjskiej klęski. Anglia staję się finansowo i gospodarczo amerykańską półkolonią. Kapitalizm francuski i włoski popadł całkowicie w amerykańską niewolę; również inne kapitalistyczne kraje w Europie i Azjii uzależniają się coraz bardziej do Ameryki. Monopolistyczny kapitalizm Stanów Zjednoczonych pragnie ujarzmić cały świat przy pomocy planu Marshalla. Od potężnej koncentracji kapitału i militaryzacji państwa poprzez utworzenie 300 baz wojskowych na całym świecie prowadzi droga do agresywnego, antyradzieckiego paktu antlatyckiego, nowego antykominternu.